ΠΟΛ.1137/23.6.1999

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


23 Ιούν 1999

Taxheaven.gr


Αθήνα 23 Ιουνίου 1999

Αριθ. Πρωτ.: 1062820/3552/19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 24/06/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΠΟΛ.: 1137
ΤΜΗΜΑ Α'


ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων
1062820/3552/19/0016/ΠΟΛ.1137/23.6.1999

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1041286/2347-19/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυξήθηκε από 15 Ιουνίου 1999 σε 9,44% ετησίως το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε, από την ανωτέρω ημερομηνία, με το νέο αυξημένο πλέον επιτόκιο, τον τόκο των επιστρεφόμενων ποσών από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr