Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1131/1.6.1999 Μη ισχύς της υπ αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β/18.11.1991) ΑΥΟ "Ανάθεση θεώρησης Δελτίων Αποστολής αγροτών σε άλλο Προϊστάμενο ΔΟΥ"

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1131/1.6.1999
Μη ισχύς της υπ αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β/18.11.1991) ΑΥΟ "Ανάθεση θεώρησης Δελτίων Αποστολής αγροτών σε άλλο Προϊστάμενο ΔΟΥ"


ΠΟΛ.1131/1.6.1999 Μη ισχύς της υπ αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β/18.11.1991) ΑΥΟ "Ανάθεση θεώρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1051293/338/0015B'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Μη ισχύς της Α.Υ.Ο. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951ΒΆ/18.11.1991) “Ανάθεση θεώρησης δελτίων αποστολής αγροτών σε άλλο προϊστάμενο ΔΟΥ”

Με αφορμή το υπ' αριθ. 2508/R4995/1999 έγγραφο της ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την υπ' αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β'/18.11.1991) ΑΥΟ, με την οποία ανατέθηκε στη ΔΟΥ αυτή και στη ΔΟΥ Λαγκαδά η θεώρηση, από 1.11.1991, Δελτίων Αποστολής αγροτών που διέμεναν στους Δήμους και στις Κοινότητες που αναφέρονται στην υπόψη απόφαση, αρμοδιότητας της Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και ειδικότερα του άρθρου 39 "Μεταβατικές διατάξεις", έπαψαν να έχουν ισχύ από 1.7.1992 αποφάσεις που δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 12 του άρθρου αυτού, μεταξύ των οποίων και η υπ' αριθ. 1096965/1102/0015/25.10.1991 (ΦΕΚ 951/Β'/18.11.1991) ΑΥΟ.

2. Συμπερασματικά, μετά από τα προαναφερόμενα, από 1.7.1992 οι αγρότες που διέμεναν στους Δήμους και τις Κοινότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, περ. α' και β' της ως άνω απόφασης, έπρεπε να θεωρούν τα Δελτία Αποστολής στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ και όχι στις ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά.

3. Ανεξάρτητα, όμως, από τα προαναφερόμενα, γίνεται δεκτό ότι Δελτία Αποστολής αγροτών που θεωρήθηκαν μετά την 1.7.1992, εκ παραδρομής, κατ' εφαρμογή της μη ισχύουσας ως άνω απόφασης, από τη ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου και τη ΔΟΥ Λαγκαδά, θεωρούνται ως νομίμως θεωρηθέντα και μπορεί να συνεχισθεί η έκδοση αυτών, μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης