ΠΟΛ.1133/8.6.1999

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ)Σχόλια:


8 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1056487/1486/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1133

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ).

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα και ύστερα από την υπ' αριθ. 1036171/579/48/0014/ΑΥΟ, με την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) για το έτος 1999, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) που δεν έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, όπως είχαν υποχρέωση, υποχρεούνται να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση μέχρι 15.12.1999, ημερομηνία καταβολής σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΑΥΟ της δεύτερης δόσης ΦΠΑ.

2. Κατά την υποβολή της κατά τα ανωτέρω δήλωσης έναρξης εργασιών και στα πλαίσια αναγνώρισης της δυσκολίας έγκαιρης ενημέρωσης των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ), δεν θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 4 του Ν.2523/1997) πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις νέων εκμεταλλευτών αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), η δήλωση έναρξης θα υποβάλλεται κατά την έναρξη εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
καταβολής της πρώτης από την έναρξη της εκμετάλλευσης δόσης ΦΠΑ.

4. Κάθε σχετική διαταγή μας, που αντιμετώπιζε διαφορετικά το ανωτέρω θέμα, καταργείται.Taxheaven.gr