Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1121/10.5.1999 Αποδεικτικά ενημερότητας

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1121/10.5.1999
Αποδεικτικά ενημερότητας

ΠΟΛ.1121/10.5.1999 Αποδεικτικά ενημερότητας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 10 Μαίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1040768/2357-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η Εισπρ. Δημ. Εσόδων ΠΟΛ: 1121
ΤΜΗΜΑ : Α'

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικά ενημερότητας.

Με αφορμή ερωτήματα (γραπτά και προφορικά) προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 9 της υπ' αριθ. 1013368/6976/(ΦΕΚ 153/Β') Α.Υ.Ο. καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο αυτού.
Ειδικότερα, στην παρ. 5 του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η ατελής θεώρηση φωτοαντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας, μόνο εξάμηνης ή ετήσιας ισχύος από την αρχή που πρέπει αυτά να προσκομισθούν με την επίδειξη του πρωτοτύπου από τον υπόχρεο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού. Τα θεωρημένα ως άνω φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και επισυνάπτονται στα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.
Είναι προφανές ότι με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών, με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, που όμως αυτός δεν θα επιτυγχανόταν εάν ο νομοθέτης στερούσε σε κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης τη δυνατότητα ν' ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 9, παρ. 5 αυτής, που αναφέρεται παραπάνω.
Συνάγεται δηλαδή ότι με τον όρο "αρχή" νοούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση ορισμένων πράξεων, για τη διεκπεραίωση των οποίων το αποδεικτικό ενημερότητας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα οποία θεωρούν φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού ενημερότητας εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας που τους προσκομίζουν οι υπόχρεοι κατά το χρόνο ισχύος αυτού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης