Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1109/11.5.1999 Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1109/11.5.1999
Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση


 Αθήνα 11 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ.:1046513/1163/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ:Α'
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
3.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η
ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικον. Έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση

Σχετικά με τη διαδικασία αποστολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999 στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση, σας πληροφορούμε ότι, για την ταχύτερη αποστολή και εκκαθάριση αυτών, πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

Α. ΔΟΥ εκτός TAXIS
α) Οι δηλώσεις που δεν παρουσιάζουν πρόβλημα (δεν έχουν μεταβολές) θα αποστέλλονται άμεσα στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση με τη συνήθη διαδικασία (κωδικογράφηση κ.λπ.).

β) Δηλώσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί μεταβολές στα προεκτυπωμένα στοιχεία τους ή είναι χειρόγραφες και δεν παρουσιάζουν άλλα προβλήματα, θα αποσταλούν άμεσα στο ΚΕΠΥΟ, το οποίο θα καταχωρίσει τις μεταβολές αυτές.
γ) Δηλώσεις από νέους υπόχρεους. Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων, εφόσον δεν παρουσιάζουν προβλήματα, θα
αποσταλούν άμεσα στο ΚΕΠΥΟ.

Η μη συμπλήρωση των πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης δεν εμποδίζει την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ, παρά μόνο για όσες περιπτώσεις απαιτείται αυτό, όπως προτείνεται από τις μηχανογραφικές οδηγίες που σας έχουν σταλεί. Κατά συνέπεια, όσες δηλώσεις δεν έχουν συμπληρωμένα τα πληροφοριακά στοιχεία ή αυτά είναι ελλιπή και δεν έχουν άλλα προβλήματα, δεν θα κληθούν οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώσουν, αλλά οι δηλώσεις αυτές θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

Β. ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣΦ (TAXIS)
α) Οι δηλώσεις της περ. Αα' (που δεν παρουσιάζουν προβλήματα) θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ αμέσως, όπως γίνεται και με τις εκτός TAXIS ΔΟΥ, χωρίς εμπλοκή του Τμήματος Μητρώου.

β) Οι δηλώσεις της περ. Αβ' (δηλώσεις στις οποίες έχουν γίνει μεταβολές στα προεκτυπωμένα στοιχεία τους ή είναι χειρόγραφες) θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ μετά την καταχώριση των μεταβολών στο Μητρώο της ΔΟΥ, σύμφωνα με τις μηχανογραφικές οδηγίες που σας έχουν σταλεί από το ΚΕΠΥΟ (σχετικό το υπ' αριθ. 88/8.3.1999
έγγραφο).

Θα ταξινομούνται στην 6η Ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ.1043/11.2.1999. Γι' αυτή την κατηγορία δηλώσεων, το ΚΕΠΥΟ δεν μπορεί να καταχωρίσει καμία μεταβολή. Κατά συνέπεια, δεν θα δέχεται δηλώσεις της Ομάδας Β'. Για τον αριθμό των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας θα ενημερώσετε το ΚΕΠΥΟ - Δ/30, Fax:
48.02.209-19 και τη Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Α', Fax: 32.42.132, μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή της παρούσας, για να εξεταστεί ειδικότερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν αυξημένο όγκο εργασίας.

Επισημαίνεται ότι στις δηλώσεις της 6ης Ομάδας, των οποίων οι μεταβολές καταχωρούνται από το Μητρώο της ΔΟΥ, τίθεται σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου του Μητρώου, η οποία επιβεβαιώνει την καταχώριση των μεταβολών.

Οσες δηλώσεις της 6ης Ομάδας φέρουν υπογραφή και σφραγίδα, προωθούνται για εκκαθάριση χωρίς περαιτέρω έλεγχο από το Μητρώο του ΚΕΠΥΟ, ενώ όσες δηλώσεις δεν φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα, επιστρέφονται στις ΔΟΥ χωρίς έλεγχο από το ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να καταχωρηθούν οι μεταβολές τους και να τεθεί η
σφραγίδα και η υπογραφή καταχώρισης.

γ) Δηλώσεις από νέους υπόχρεους.
Για τις δηλώσεις αυτές θα γίνει απόδοση ΑΦΜ από τη ΔΟΥ και στη συνέχεια θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ με τη συνήθη διαδικασία (κωδικογράφηση κ.λπ.) ταξινομημένες στην 6η Ομάδα.
Επισημαίνεται ότι αν έχουν παραληφθεί δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων ΔΟΥ θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ που αφορούν και όχι στο ΚΕΠΥΟ.

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1043/11.2.1999
Στο δεύτερο Κεφάλαιο:
α) Στην παρ. 1β' το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής:
"Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το Μητρώο TAXIS, στη 2η Ομάδα δεν θα ταξινομηθεί καμία δήλωση με μεταβολή στα προεκτυπωμένα στοιχεία".
β) Στην παρ. 1στ' το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής:
"Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το Μητρώο TAXIS, στην 6η Ομάδα θα ταξινομούνται οι παρακάτω κατηγορίες δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη επεξεργαστεί από το Μητρώο της ΔΟΥ:

- Νέοι φορολογούμενοι.
- Προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές.
- Χειρόγραφες δηλώσεις".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης