ΠΟΛ.1102/30.4.1999

Ζητούνται στοιχεία - Διενέργεια έρευνας ιδιοκτησιακής κατάστασης ακινήτωνΣχόλια:


30 Απρ 1999

Taxheaven.gr


Ζητούνται στοιχεία - Διενέργεια έρευνας ιδιοκτησιακής κατάστασης ακινήτων 1043245/4117/Α0010/ΠΟΛ.1102/30.4.1999

Οπως έχει κατ' επανάληψη τονιστεί, η Υπηρεσία μας δίδει ιδιαίτερη σημασία στη λήψη μέτρων προστασίας (κατασταλτικών) σε βάρος των αυθαιρέτων κατόχων δημοσίων κτημάτων.
Ηδη, για το έτος 1998, έγινε επεξεργασία των στοιχείων που μας υποβάλλατε έπειτα από τις υπ' αριθ. 1034541/1904/ΠΟΛ.1082/13.3.1998 και 1064609/4348/Α0010/ΠΟΛ.1161/29.5.1998 διαταγές και διαπιστώθηκε ότι, συνολικά για το έτος αυτό, τα αποτελέσματα των βεβαιωθέντων ποσών μετά από Π.Κ.Α.Α.Χ. ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά από τις περισσότερες Κτηματικές Υπηρεσίες.
Η επιτυχία εφαρμογής των πιο πάνω διαταγών και γενικά της διενέργειας έρευνας ιδιοκτησιακής κατάστασης ακινήτων, οφείλεται βέβαια πρωτίστως στην προσπάθεια των ίδιων των υπαλλήλων των Κτηματικών Υπηρεσιών και αυτό οφείλουμε ιδιαίτερα να το επισημάνουμε.
Για το λόγο αυτό θεωρούμε δεδομένο, μετά και τη στελέχωση των περισσότερων Κτηματικών Υπηρεσιών με τοπογράφους μηχανικούς, ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί, αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου και αυξάνονται τα έσοδά του.
Επειδή διαπιστώσαμε ότι, για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους 1999, πολλές Κτηματικές Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη αποστείλει τα σχετικά στοιχεία που ζητάμε κάθε μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 1034541/1904/ΠΟΛ.1082/13.3.1998 και 1064609/4348/Α0010/ΠΟΛ.1161/29.5.1998 διαταγές, υπενθυμίζουμε εκ
νέου την υποχρέωση αυτή και παρακαλούμε όσες Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί, να αποστείλουν άμεσα τα εν λόγω στοιχεία (Fax: 52.37.417), για τα περαιτέρω.
Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε και την υπ' αριθ. 1108261/8030/Α0010/ΠΟΛ.1237/22.9.1998 διαταγή, αναφορικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των κατεχομένων ακινήτων που παραλάβατε από τις αρμόδιες ΔΟΥ μετά την άρση της συναρμοδιότητας.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει εντολή στους Οικονομικούς Επιθεωρητές που έχουν την εποπτεία των Κτηματικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1013012/410/ΔΠΕ/4.2.1999 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.


Taxheaven.gr