ΠΟΛ.1099/23.4.1999

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


23 Απρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Απριλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1041286/2347/19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1099

ΘΕΜΑ:Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων
ΣΧΕΤ: 1020744/1131-19/0016/ΠΟΛ 1055/23-2-99 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1020744/1131-19/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), σας πληροφορούμε ότι, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μειώθηκε, από 23 Μαρτίου 1999, σε 8,90% ετησίως το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε, από την ανωτέρω ημερομηνία, με το νέο μειωμένο πλέον επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr