Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 18741/22.9.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2014 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ. πρωτ.: 18741/22.9.2014
Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα

Αρ. Πρωτ.: 18741
Αθήνα, 22/09/2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β1

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ. 10441 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Τζουμάκα
Τηλ.: 2105275271, -259, -121
e-mail: @mou.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) Μέτρο 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με δικαιούχους του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.


Κατά την εφαρμογή του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» για τους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα και υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μέτρου έχοντας υπόψη,

1. την παράγραφο 3.17 του παραρτήματος 3 - Κεφάλαιο Β της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1964/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι η γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

2. το άρθρο 31 της ΚΥΑ 4985/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1026/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, όπου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους για μία πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης. Επιπλέον οι δικαιούχοι μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν να διατηρούν τη φύση τους και τους όρους υλοποίησής τους, να μην μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, να μην διακόπτουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να μην μετεγκαθίστανται.

3. το γεγονός ότι δεν υποχρεούνται σε διακοπή του αγροτικού επαγγέλματος είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής και ως εκ τούτου η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους εν λόγω δικαιούχους.

Ωστόσο, δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς συνταξιοδότησης και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το επενδυτικό τους σχέδιο ή να ολοκληρώσουν την πενταετή τους δέσμευση, πρέπει να ακολουθήσουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38α της ΥΑ 11308/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1964/2010) όπως ισχύει κάθε φορά, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης