ΠΟΛ.1098/23.4.1999

Παράταση προθεσμίας άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.Δ.3082/1954Σχόλια:


23 Απρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1038035/186/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1098

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ. 3082/54.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Κ.13061/1973 (ΦΕΚ 1267/Β'/22.10.1973) απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67, παρ. 1 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α'), ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτουμε στη δήλωση φόρου κληρονομιάς, είναι και το πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής ή περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.Δ.3082/1954, ορίζεται ότι μετά έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, είναι απαράδεκτη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και η υποβολή δήλωσης φόρου
κληρονομιάς στις ΔΟΥ, εφόσον δεν προσκομίζεται και βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών περί ύπαρξης ή μη διαθήκης.
Η εξάμηνη αυτή προθεσμία από τότε που έληξε παρατεινόταν διαρκώς μέχρι σήμερα με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση αυτών. Ηδη, με το Π.Δ.66/1998 (ΦΕΚ 68/Α'/30.3.1998), η πιο πάνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31.3.2001.
Η αναβολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.Δ.3082/1954 δόθηκε γιατί σε ορισμένα Πρωτοδικεία της χώρας υπάρχει αδυναμία έκδοσης της προαναφερθείσας βεβαίωσης.

3. Συνεπώς, κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ' αυτές, παρακαλούμε να είστε ελαστικοί στην προσκόμιση της βεβαίωσης του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης, όταν οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης επικαλούνται αδυναμία του αρμόδιου Πρωτοδικείου για έκδοση τέτοιας βεβαίωσης.


Taxheaven.gr