ΠΟΛ.1095/20.4.1999

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999), οι οποίες αφορούν τη "Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης" και παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τουςΣχόλια:


20 Απρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1039168/248/0015Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: A΄- Β΄- Γ΄
ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 13 του νόμου 2703/99 (ΦΕΚ 72Α'/8.4.99) οι οποίες αφορούν τη <<Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης>> και παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τους.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 9 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 321/Α') προβλεπόταν η υποχρέωση καταβολής από 1 Μαϊου 1999 μέχρι 25 Μαϊου 1999 απογραφικής δήλωσης από χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται ή κατέχονται στις 30 Απριλίου 1999.
Η μεταβατική αυτή υποχρέωση, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μετατίθεται κατά ένα (1) χρόνο.
Ετσι, από 1 Μαϊου 2000 μέχρι 25 Μαϊου 2000 πρέπει να υποβληθεί απογραφική δήλωση από κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται ή θα κατέχονται στις 30 Απριλίου 2000.
Καθ' όσον αφορά στις λεπτομέρειες της υποβολής της ανωτέρω απογραφικής δήλωσης (υπόχρεοι, αρμόδια ΔΟΥ, περιεχόμενο, συνέπειες μη υποβολής), ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της υπ' αριθ. 1039213/260/0015/εγκυκλίου.

Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α'/8.4.1999)

Αρθρο 13, παράγραφος 17
Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης

Η ημερομηνία 30 Απριλίου 1999, που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), μετατίθεται στις 30 Απριλίου 2000. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να μετατίθεται η ανωτέρω ημερομηνία και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου αυτού.


Taxheaven.gr