Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1092/8.4.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1092/8.4.1999
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS


ΠΟΛ.1092/8.4.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 8 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1038003/388/Δ.Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15η
4. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ12η
5. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16η
6. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13η
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
! Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΟΛ.: 1092

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων εισφορών και τελών για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο TAXIS.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
2. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ. γ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α').
3. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των ΔΟΥ με το σύστημα TAXIS.
7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, στοιχείων και ισοζυγιών του άρθρου 20 του ΚΒΣ, δηλώσεων φ.τ.μ. ή συστήματος του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά τις ημέρες που οι αρμόδιες ΔΟΥ παραμένουν κλειστές, λόγω ένταξής τους στο σύστημα TAXIS, παρατείνονται για τις ΔΟΥ αυτές ως την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

2. Με την παρούσα δεν θίγεται η υπ' αριθ.1118673/5428/1354/Α0014/ΠΟΛ.1254/1998 (ΦΕΚ 1160/Β'/5.11.1998) απόφαση, με την οποία ορίζεται διαφορετική παράταση για το ΦΠΑ.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης