ΠΟΛ.1091/6.4.1999

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δωρεάν διάθεση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες από το μπαρ των καζίνοΣχόλια:


6 Απρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 6 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1036058/1770/235/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α
ΠΟΛ.: 1091

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη δωρεάν διάθεση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες από το ΜΠΑΡ των ΚΑΖΙΝΟ.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' του άρθρου 9 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η από υποκείμενο στο φόρο παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται, για τις προβλεπόμενες από τις περ. α' και β' του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

3. Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι για τις επιχειρήσεις ΚΑΖΙΝΟ που ακολουθούν την πρακτική της δωρεάν διάθεσης ποτών ή άλλων ειδών από το μπαρ σε πελάτες τους θεωρείται ότι παρέχουν υπηρεσίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Κατά συνέπεια, για τις πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδεται ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών και ως φορολογητέα αξία, επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ, λαμβάνεται το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή, η αξία των υπηρεσιών αυτών, επί της οποίας θα υπολογισθεί ο ΦΠΑ, προσδιορίζεται με βάση το κόστος αυτών, το οποίο εξευρίσκεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της λογιστικής επιστήμης.

4. Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη ερμηνεία που έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενό της.Taxheaven.gr