Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/8.4.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999) "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις"

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1089/8.4.1999
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999) "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις"

ΠΟΛ.1089/8.4.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999) "Δια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 8 Απριλίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1036870/174/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1089

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄/8-2-1999) <<Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις>>.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών (άρθρα 6, 7 και 8 του Ν.Δ.118/1973), για την επιβολή του φόρου κληρονομιών η φορολογική υποχρέωση γεννιέται, κατά κανόνα, κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου. Κατ' εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση μπορεί να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, είτε εκ του νόμου, στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.Δ.118/1973, είτε με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.Δ.118/1973.
Η μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης θεσπίστηκε για τη διευκόλυνση των υπόχρεων σε φόρο λόγω της δέσμευσης των κληρονομικών στοιχείων και της, συνεπεία αυτής, δυσχέρειας καταβολής του φόρου.
Στις περιπτώσεις του άρθρου 8, μετάθεση χωρεί συνεπεία αιτήσεως του εις φόρου υπόχρεου, υποβαλλομένης προ της λήξεως του συνιστώντος τη μετάθεση λόγου και εντός πενταετίας, αρχομένης από της λήξεως της προς δήλωσιν προθεσμίας, εν πάση δε περιπτώσει προ της κοινοποιήσεως πράξεως επιβολής φόρου.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, αρχόμενη από τη δημοσίευση του νόμου, σε όσους τυχόν απώλεσαν την πενταετή προθεσμία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης