Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1089464 ΕΞ 2014/13.6.2014 Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014 (Α΄74)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2014 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1089464 ΕΞ 2014/13.6.2014
Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014 (Α΄74)

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014
Αρ.πρωτ.:Δ6Δ 1089464 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
TMHMA: Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 – 32 22 516
Fax : 210 32 30 829
 
ΘΕΜΑ: « Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014 (Α΄74)»

ΣΧΕΤ. :α) Το αριθ. Δ6Δ 1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών
β) Το αριθ. Δ6Δ 1084752 ΕΞ 2014/2.6.2014 έγγραφό μας.

1.-Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, που σας έχουν κοινοποιηθεί, στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13200/5.6.2014 όμοιου της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)

Το ως άνω έγγραφο εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο ερώτημά μας, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος, που μας έθεσε η Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά και αφορούσε στην υποχρέωση ή μη αυτής να αποστέλλει και να υποβάλλει επικυρωμένα στα Δικαστήρια όλων των βαθμών, κατά τις διαδικασίες ενώπιον αυτών, τα αντίγραφα των εγγράφων που έχει εκδώσει, καθώς και των εγγράφων άλλων διοικητικών Αρχών που τηρεί στο αρχείο της.

2.-Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. οι διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4250/2014 (Α΄74) αφορούν στην κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο και δεν ορίζουν αντίστοιχή υποχρέωση στην μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Β’

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης