Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1084/5.4.1999 Παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών στην Κτηματολογική διαδικασία του Ν.2308/1995


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1084/5.4.1999
Παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών στην Κτηματολογική διαδικασία του Ν.2308/1995


 Αθήνα, 5 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1035842/3236/Α0010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡ. &
ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Δ'
ΠΟΛ.: 1084

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση του Υπουργείου Οικ/κών στην Κτηματολογική διαδικασία του Ν.2308/95.

Οπως είναι γνωστό, το πρώτο θεσμικό μέτρο με το οποίο δρομολογήθηκε η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα μας είναι ο Ν.2308/1995 "Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις", καθώς και ο Ν.2508/1997 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 114/Α' και 124/Α', αντίστοιχα, τα οποία και πρέπει να αναζητήσετε.
Οι πιο πάνω με το Κτηματολόγιο νόμοι, όπως και ο Ν.1647/1986, με τον οποίο δημιουργήθηκε ο Φορέας για τη σύνταξή του, δηλαδή ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), δεν τροποποίησαν σε καμία περίπτωση τα ισχύοντα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων στη χώρα μας και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις για τον τρόπο απόδειξης της ιδιοκτησίας, για το απαράγραπτο των δικαιωμάτων του Δημοσίου και για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας.
Από τους βασικούς σκοπούς του Ελληνικού Κτηματολογίου (όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση και αναπτύχθηκε κατά τη συζήτηση των δύο νόμων στη Βουλή) είναι η αποκάλυψη και η προστασία της Δημόσιας Περιουσίας.
Στα πλαίσια αυτά, η παρέμβαση του Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών στην Κτηματολογική διαδικασία για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του, όσον αφορά στη γνωστή Δημόσια Περιουσία, στην αποκάλυψη της άγνωστης περιουσίας και στην προστασία της, είναι περισσότερο από επιβεβλημένη. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να γίνει σε δύο κατ' αρχήν και σε ένα τελικό στη συνέχεια επίπεδα, σε συνεννόηση με την ΚΕΔ. Ετσι, είναι δυνατό το Δημόσιο να δηλώσει την ιδιοκτησία του κατά την πρώτη φάση της κτηματολογικής διαδικασίας,
τη φάση δηλαδή της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Σημειώνουμε εδώ ότι γνωστά στο Δημόσιο θεωρούνται τα αστικά και αγροτικά ακίνητα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων ή για τα οποία έχουν εκδοθεί θετικές Γνωμοδοτήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων ή για τα οποία το Δημόσιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας ή για τα οποία υπάρχουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου ικανά στοιχεία που αποδεικνύουν τα εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, όπως ιδίως συντελεσμένες απαλ/σεις, Π.Δ.Α., εκθέσεις ελέγχου, διαγράμματα κ.λπ.
Ακόμη, το Δημόσιο μπορεί να παρέμβει υποβάλλοντας ενστάσεις, σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, κατά δηλώσεων που έγιναν και δεν τεκμηριώνουν ιδιωτικά δικαιώματα, για το λόγο αυτό θα ερευνήσετε τις σχετικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Τέλος, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση της Κτηματολογικής διαδικασίας (με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του Ν.2308/1995), να εγείρει σχετικές αγωγές στις νόμιμες προθεσμίες.
Πέραν αυτών, σε όλες τις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, σύμφωνα με το Ν.2308/1995, καθορίζονται υποχρεωτικά τα όρια αιγιαλού - παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, όπου αυτά δεν έχουν καθορισθεί. Για το λόγο αυτό θα ζητάτε από το Κτηματολόγιο Α.Ε. (τηλ.: 65.05.660) να σας στέλνει τα σχετικά τοπογραφικά υψομετρικά διαγράμματα με κλίμακα 1:500 αν υπάρχουν ή 1:1000, ώστε στη συνέχεια να προωθείτε άμεσα τη διαδικασία καθορισμού των ορίων αιγιαλού - παραλίας κ.λπ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Α.Ν.2344/1940, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Τέλος, για την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου θα συνεργάζεστε με τον ΟΚΧΕ, το Κτηματολόγιο Α.Ε., την ΚΕΔ, καθώς και με τα μελετητικά γραφεία που έχουν ορισθεί από τις πιο πάνω Υπηρεσίες, στα οποία θα χορηγείτε και τα σχετικά στοιχεία που σας ζητούνται.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης