Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aρ. πρωτ.: Φ.10035/13273/605/18.7.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aρ. πρωτ.: Φ.10035/13273/605/18.7.2014
Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Αθήνα,18.07.2014
Aρ. πρ.: Φ.10035/13273/605

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων
Πληροφ: Σ. Παπαϊωάννου

Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 – 336.8116, 8118
Fax: 210 – 3368110
e-mail: [email protected]
Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Όπως σας έχουμε ήδη γνωρίσει με το Φ.80000/οικ.12347/576/16.6.2014, με τις διατάξεις του της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (85 Α’), ρυθμίζεται σε νέα βάση το ασφαλιστικό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών– λογιστών.

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις Υπηρεσίες μας και στις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., για τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις ελεγκτικές εταιρίες, τηρούν τις διαδικασίες της εργατικής νομοθεσίας περί εξαρτημένης εργασίας (δήλωση στο Σ.Ε.Π.Ε.) και έχουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους (αποζημιώσεις κτλ), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τόσο του Ο.Α.Ε.Ε. όσο και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην ασφάλιση των ανωτέρω φορέων υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα βάσει της πράγματι παρεχόμενης εργασίας – απασχόλησής τους. Επομένως οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που έχουν συνάψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι λοιποί ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε..

Στις περιπτώσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών – μετόχων των ελεγκτικών εταιριών με ποσοστό άνω του 3% που είναι και μέλη του Δ.Σ. της ελεγκτικής εταιρίας, η υπαγωγή χωρεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 β) του Καταστατικού του Οργανισμού (Π.Δ. 258/2005), καθόσον ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.


Η Γενική Διευθύντρια Κ.Α.
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.



Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης