ΠΟΛ.1049/17.2.1999

Τροποποίηση του πίνακα τιμών της υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ως προς τις τιμές του Σ.Ο. Του Δήμου ΚαλαβρύτωνΣχόλια:


17 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 17 -2-99
Αριθ.Πρωτ.: 1018351/531/Δ00ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΕθΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΟΛ.: 1049

ΘΕΜΑ: Τροποποποίηση του πίνακα τιμών της υπ' αριθμ. 1099504/204/Γ0013/1-10-97 (ΦΕΚ 921 τ.β/97) απόφασης του Υπ. Οικονομικών ως προς τις τιμές του Σ.Ο. του Δήμου Καλαβρύτων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) απόφασή μας.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/1994) απόφασή μας, όπως αυτή σήμερα ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνεται στο από 28.1.1999 πόρισμά της.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τον πίνακα τιμών της υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) απόφασής μας και ορίζουμε:
Στο Δήμο Καλαβρύτων:
" 2. Σ.Ο.
Για τη Ζώνη Α': Σ.Ο. = 0,80
Για τη Ζώνη Β':
α) Για ΣΑΟ = 2,10 τότε Σ.Ο. = 0,80
β) Για ΣΑΟ = 1,20 τότε Σ.Ο. = 1,00
Για τις Ζώνες Γ' και Δ' : Σ.Ο. = 1,00
αντί του:
2. Σ.Ο.
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 1,00 "


Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.


Taxheaven.gr