Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/18.2.1999 Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1054/18.2.1999
Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο


Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1140042/2223/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1054

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 764/1998 Γνωμοδότησή του, έκανε δεκτό ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ., τόσο κατά πλήρη κυριότητα, όσο και κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα. Την Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.3659/Αρ.Γνωμ. 764/1998
Περίληψη ερωτήματος: Εάν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου η αξία της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο.

Ι. Το περιεχόμενο του ερωτήματος είναι το ακόλουθο:
"1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται, εκτός των άλλων, η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους κ.λπ. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') ή ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις περιοχές που δεν
ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

2. Στις πιο πάνω διατάξεις δεν διευκρινίζεται αν στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων λόγω δωρεάς περιλαμβάνεται μόνο η μεταβίβαση ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα ή και η μεταβίβαση αυτών κατ' επικαρπία ή και κατά ψιλή κυριότητα.

3. Επειδή δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για το πιο πάνω θέμα, κατά την εξέταση ερωτήματος φορολογούμενου σχετικά με τη δωρεά της επικαρπίας ακινήτου σε Δήμο, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εάν στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων των πιο πάνω διατάξεων περιλαμβάνεται εκτός από τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας και η μεταβίβαση της επικαρπίας ακινήτου ή της ψιλής κυριότητας αυτού αυτοτελώς.

4. Αποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνεται η μεταβίβαση αυτών, τόσο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, όσο και η μεταβίβαση κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα αυτοτελώς".

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το ΝΣΚ (Δ' Τμήμα) γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, περ. στ' του Ν.2238/1994 ορίζουν ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους κ.λπ. Ο σκοπός που επεδίωκε ο νομοθέτης με τις παραπάνω διατάξεις ήταν να δοθεί ένα κίνητρο σε όσους έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να μεταβιβάσουν ακίνητα στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ. Το κίνητρο αυτό θα πρέπει να ισχύει, όχι μόνο για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, αλλά
και για τη μεταβίβαση του ακινήτου κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα. Αν ο νομοθέτης ήθελε να ισχύσει το κίνητρο μόνο για την περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας και όχι της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, θα το όριζε ρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, η απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα είναι ότι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ., τόσο κατά πλήρη κυριότητα, όσο και κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης