Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1159/2.6.2014 Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1159/2.6.2014
Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013


ΠΟΛ.1159/2.6.2014 Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α', Δ'

Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573
3614716,3628634
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΛ 1159/2014

ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013


Σχετ. το: ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ' 22.10.2013 έγγραφο της Δ νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ε-εφαρμογών)

Με την ως άνω εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) με τις οποίες ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και παρείχαμε σχετικές οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση της πρώτης ΚΥΑ 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) εκδόθηκαν οι 25969/19.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β'3186) και 14242/9.4.2014 (ΦΕΚ Β' 1010) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (σχετ. οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1086/23.4.2013, ΠΟΛ.1157/27.6.2013, ΔΠΕΙΣΑ 1117822/23.7.2013, ΠΟΛ.1222/26.9.2013, ΠΟΛ.1138/11.5.2014).

Λόγω πολλών τηλεφωνικών ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των ποσών που αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις Δ.Ο. Υ. (αφού προηγηθεί η έκδοση χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Τ.Π.και Δ.), υπενθυμίζουμε, λόγω της περιπλοκότητας που παρουσιάζει η διαδικασία απόδοσης, είσπραξης και τακτοποίησης των σχετικών ποσών, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Απόφασης Υπουργού οικονομικών ΠΟΛ.1212/23.11.2012 «... .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, με την υφιστάμενη διαδικασία», τις οποίες θα εφαρμόζετε για τις συγκεκριμένες εισπράξεις.

Κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Δ/νση Οικονομικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού και Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, αντίστοιχα) και λόγω του κλεισίματος των κατά τόπους γραφείων του ως άνω Ταμείου στις Δ.Ο.Υ., η αποστολή των προαναφερόμενων επιχορηγήσεων στους Δήμους, στα πλαίσια του ν.4079/2012 όπως ισχύει, θα γίνεται μέσω έκδοσης εντολών πληρωμής από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου για τα κατά τόπους εναπομείναντα γραφεία Παρακαταθηκών και Δανείων που βρίσκονται εντός των Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εξοφλούνται με επιταγές, ενώ στην περίπτωση που δεν στεγάζεται γραφείο Παρακαταθηκών εντός Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλεται (από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου) συστημένη επιταγή εις διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκδιδόμενες προς τις αρμόδιες Δ.Ο. Υ. επιταγές θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτές εκδίδονται κατ' εφαρμογή των εκάστοτε Κ.Υ.Α. 47497/18.12.2012, 25969/19.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β'3186) και 14242/9.4.2014 (ΦΕΚ Β' 1010) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, και ότι, όπως έχει αναφερθεί και στην ΠΟΛ.1086/23.4.2013 κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο, στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.Ακριβές αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας   

Η Αν. Γεν. Δ/ντρια Φορολογικής Διοίκησης
Χ. Μαυρίδου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης