ΠΟΛ.1031/5.2.1999

Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.2084/1992Σχόλια:


5 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ. : 1011156/59/0015

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
ΠΟΛ.: 1031

ΘΕΜΑ: "Εφαρμογή διατάξεων παρ. 1 άρθρου 63 ν - 2084/1992"

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.22/1251/29.1.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να θεωρηθούν φορτωτικές σε ΙΜΕ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από όλα τα μέλη της ΙΜΕ ΕΠΕ.Taxheaven.gr