ΠΟΛ.1018/28.1.1999

Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ της "Τράπεζας Κρήτης Α.Ε." στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώραΣχόλια:


28 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 28 Ιανουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.1001710/44/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1018

ΘΕΜΑ: “Έγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της “Τράπεζας ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρα της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα.
ΣΧΕΤ: Η 64/113/8.1.1999 αίτηση της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”

Υστερα από την υπ' αριθ. 64/113/8.1.1999 αίτηση που υποβλήθηκε από την "Τράπεζα Κρήτης Α.Ε." αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας το λόγο ότι με την παρούσα επιτυγχάνεται ταχύτερη είσπραξη του παρακρατούμενου ΦΜΥ, εγκρίνουμε όπως ο ΦΜΥ, τα τέλη και οι εισφορές που παρακρατεί από 1 Ιανουαρίου 1999 η ανωτέρω Τράπεζα, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα, αποδίδεται με μια ενιαία μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της (ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών).
Περαιτέρω, τονίζεται ότι η ανωτέρω Τράπεζα, μαζί με τη μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ, πρέπει να υποβάλει την, προβλεπόμενη από την υπ' αριθ. 1130942/1170/Α0012/ΠΟΛ.1334/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, αναλυτική κατάσταση.
Τέλος, λεπτομερείς οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες από την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και την υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης, θα σας δοθούν με άλλη διαταγή.


Taxheaven.gr