ΠΟΛ.1008/21.1.1999

Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχώνΣχόλια:


21 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1003629/180-2/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 25/01/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)-Τμήμα Α'
ΠΟΛ.: 1008

ΘΕΜΑ: Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών.

Σας πληροφορούμε ότι, με το υπ' αριθ. 33555/5185/24.12.1998 έγγραφο της Διεύθυνσης Αποταμίευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έγινε γνωστό στα κατά τόπους καταστήματα και γραφεία αυτού, ότι από 1 Ιανουαρίου 1999 μειώθηκε το ετήσιο επιτόκιο απλών καταθέσεων ταμιευτηρίου και ορίστηκε σε ποσοστό 9,5%.
Κατά συνέπεια και επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2187/1994, οι εξαμηνιαίες και οι τριμηνιαίες δόσεις των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σας πληροφορούμε ότι επί των δόσεων αυτών, που λήγουν από 1 Ιανουαρίου 1999 και μετά, θα υπολογίζετε το ποσό του αναλογούντος
τόκου με επιτόκιο 9,5% ετησίως, ήτοι με 4,75% ανά εξάμηνο και 2,375% ανά τρίμηνο.
Για διευκόλυνσή σας στον υπολογισμό του επιτοκίου των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών, παραθέτουμε πίνακα με τις μεταβολές του επιτοκίου ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από 1 Ιανουαρίου 1974 μέχρι σήμερα:


1. Από 1.1.1974 μέχρι 31.12.1976 ποσοστό 5% ετησίως ή 2,5% το εξάμηνο.
2. Από 1.1.1977 μέχρι 19.6.1978 ποσοστό 7,5% ετησίως ή 3,75% το εξάμηνο.
3. Από 20.6.1978 μέχρι 31.1.1979 ποσοστό 10,5% ετησίως ή 5,25% το εξάμηνο.
4. Από 1.2.1979 μέχρι 31.8.1979 ποσοστό 10% ετησίως ή 5% το εξάμηνο.
5. Από 1.9.1979 μέχρι 14.2.1984 ποσοστό 14% ετησίως ή 7% το εξάμηνο.
6. Από 15.2.1984 μέχρι 3.7.1988 ποσοστό 15,5% ετησίως ή 7,75% το εξάμηνο.
7. Από 4.7.1988 μέχρι 31.3.1990 ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% το εξάμηνο.
8. Από 1.4.1990 μέχρι 5.7.1990 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% το εξάμηνο.
9. Από 6.7.1990 μέχρι 7.2.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% το εξάμηνο.
10. Από 7.2.1994 μέχρι 31.12.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% το εξάμηνο ή 4,625% ανά τρίμηνο.
11. Από 1.1.1995 μέχρι 30.6.1995 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% ανά εξάμηνο ή 4,125% ανά τρίμηνο.
12. Από 1.7.1995 μέχρι 31.12.1995 ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% ανά εξάμηνο ή 3,75% ανά τρίμηνο.
13. Από 1.1.1996 μέχρι 31.8.1996 ποσοστό 14% ετησίως ή 7% ανά εξάμηνο ή 3,5% ανά τρίμηνο.
14. Από 1.9.1996 μέχρι 31.12.1996 ποσοστό 13% ετησίως ή 6,5% ανά εξάμηνο ή 3,25% ανά τρίμηνο.
15. Από 1.1.1997 μέχρι 31.1.1997 ποσοστό 12% ετησίως ή 6% ανά εξάμηνο ή 3% ανά τρίμηνο.
16. Από 1.2.1997 μέχρι 30.4.1997 ποσοστό 11% ετησίως ή 5,5% ανά εξάμηνο ή 2,75% ανά τρίμηνο.
17. Από 1.5.1997 μέχρι 31.12.1998 ποσοστό 10% ετησίως ή 5% ανά εξάμηνο ή 2,5% ανά τρίμηνο.
18. Από 1.1.1999 και μετά ποσοστό 9,5% ετησίως ή 4,75% ανά εξάμηνο ή 2,375% ανά τρίμηνο.


Taxheaven.gr