Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 4.4.2014 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 4.4.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2014 ]
Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 4.4.2014
Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 4 - 4- 2014
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
FAX:2103375834
e-mail:[email protected]

Θέμα: Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Σε απάντηση της επιστολής σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση (5) της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στη βάση πληροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α'62).

Με την ίδια διάταξη προβλεπόταν η υποχρέωση των δήμων όλης της χώρας να ελέγξουν αν, στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, να προβούν σε διόρθωσή τους με την αποστολή των νέων στοιχείων στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ.1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 750 Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα των Δήμων, με τις οριζόμενες σε αυτήν προϋποθέσεις.Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φορολογία Κεφαλαίου

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab