Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1325/31.12.1998 Ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1325/31.12.1998
Ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

ΠΟΛ.1325/31.12.1998 Ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1145165/6580/96/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1325

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη είσοδος στα Δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

Με αφορμή ερώτημα σχετικά με το παραπάνω θέμα της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, διευκρινίζονται τα εξής.

Με την υπ' αριθ. 5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η αναγνωρισμένη από την πρακτική, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ελεύθερη είσοδος των δημοσιογράφων, ηθοποιών, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων κ.λπ. σε δημόσια θεάματα ή ακροάματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν.505/1937, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος επιτρέπει την είσοδο των προσώπων αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου (εισιτηρίου), δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, διότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών από επαχθή, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, αιτία.
Με την υπ' αριθ. 1022320/8011/2033/Α0014/ΕΔΥΟ, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραπάνω απαλλαγής, ορίστηκε ότι οι εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων που δέχονται την ελεύθερη είσοδο των παραπάνω αναφερομένων προσώπων, για τη διευκόλυνσή τους ιδίως, αλλά και τη διευκόλυνση
του φορολογικού ελέγχου, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένα εισιτήρια με την ένδειξη "Δωρεάν" από ξεχωριστή σειρά.
Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται, επίσης, ότι τα ανωτέρω εκδιδόμενα "Δωρεάν" εισιτήρια δεν μπορούν να υπερβούν τα εβδομήντα εβδομαδιαίως για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες συνολικά.
Με βάση όλα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. 7357/254/24.11.1998 έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής, Υποδιεύθυνση Αθηνών, με τα επισυναπτόμενα σ' αυτό δικαιολογητικά, δεδομένου ότι η Ενωση Σεναριογράφων Ελλάδος, ως Σωματείο, ιδρύθηκε μετά την έκδοση της υπ' αριθ. Π.5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 ΕΔΥΟ (Πολ.Πρωτ.Αθηνών 16947/20.11.1989) και, ως εκ τούτου, δεν είχαν συμπεριληφθεί τα μέλη της στις αναφερόμενες σ' αυτή περιπτώσεις, διευκρινίζεται ότι και των σεναριογράφων η ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα, με τις ως άνω οριζόμενες προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθότι το επάγγελμα των σεναριογράφων είναι παρεμφερές με αυτό των θεατρικών συγγραφέων.
Σημειώνεται ότι τα εκδιδόμενα "Δωρεάν" εισιτήρια που αντιστοιχούν στην ελεύθερη είσοδο των ανωτέρω προσώπων, συμπεριλαμβάνονται στα εβδομήντα εβδομαδιαίως, που ισχύουν συνολικά για όλες τις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1022320/8011/2033/Α0014/ΕΔΥΟ που δικαιούνται ελεύθερη
είσοδο στα δημόσια θεάματα, για την οποία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 ΕΔΥΟ, δεν οφείλεται ΦΠΑ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης