Live Search Results

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 7482/180/10.3.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2014 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 7482/180/10.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 7482/180

(ΦΕΚ Β' 617/11-03-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα των άρθρων 4 παρ. 1, 10 παρ. 5 και άρθρο 14 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/21−6−2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21−6−12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ΦΕΚ 141 Α΄).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

17. Τις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/25−06−2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/25−06−2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999, όπως ισχύει.

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999», όπως ισχύει.

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L379/5, 28.12.2006).

27. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

28. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

29. Τη υπ’ αριθμ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

30. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

31. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

32. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

33. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

35. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28−2−2012 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012.

36. Την υπ’ αριθμ. 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ 120/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

37. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599 Β΄) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.

38. Την υπ’ αριθμ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

39. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

40. Την υπ’ αριθμ. 30182/ΕΥΣ/4441/12−7−2010 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

41. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

42. Την υπ’ αριθμ. 53672/4775/17−07−2008 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

43. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/82850/0022/25−9−2013 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπομένων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ/2013).

44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11577/5.7600/1−4−2013 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

45. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11492/6.2695/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ−ΗΥΛ) Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 441226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11493/6.2696/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ−9ΦΛ) Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» με κωδικό MIS 441227 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

47. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 3.14266/6.3374/29−4−2013 απόφαση Ένταξης της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών τον κλάδο του τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 444661 επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

48. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 3.14265/6.3373/29−4−2013 απόφαση Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με κωδικό MIS 444662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

49. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

50. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που διαπιστώθηκαν μετά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και δυσχεραίνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

51. Την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μέσω της διεύρυνσης της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα των ωφελούμενων και των δικαιούχων επιχειρήσεων.

52. Την υπ’ αριθμ. 314/04.02.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αρ. συνεδρ. 05/ 04.02.2014) η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 10906/06−02−2014 έγγραφό του.

53. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν τουποσού που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 (ΦΕΚ 3144 Β΄) απόφασης,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 (ΦΕΚ 3144 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»», με την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5:

«Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει προσληφθεί με βάση τα ανωτέρω, δύναται η δικαιούχος επιχείρηση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προβεί σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου και υποβάλλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιητικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 απόφασής μας, (ΦΕΚ 3144 Β΄) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εργατικά - Απασχόληση

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories