ΠΟΛ.1298/7.12.1998

Παράταση προθεσμιώνΣχόλια:


7 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1136751/6252/1550/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΦΠΑ (Δ14)
ΠΟΛ : 1298

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμιών.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
  2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 όπως ισχύουν:

α) Της παρ. 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 58α'.

3. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους όλης της χώρας για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά τις 23.11.1998, λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

5. Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται μέχρι τις 24.11.1998 η προθεσμία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που κανονικά έληγε στις 23.11.1998.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr