ΠΟΛ.1291/19.11.1998

Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής και ΚυκλάδωνΣχόλια:


19 Νοέ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1129019/1510/Τ.&Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
ΠΟΛ.: 1291

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής Κυκλάδων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
2. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους των ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά την 18.11.1998, λόγω της Τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων στις ΔΟΥ αυτές.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για τις ΔΟΥ των Νομών Αττικής και Κυκλάδων παρατείνουμε μέχρι 19.11.1998 τις προθεσμίες απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων και εισφορών που έληγαν κανονικά στις 18.11.1998.
Για τις προθεσμίες απόδοσης του ΦΜΥ και των συνεισπραττομένων μ' αυτόν επιβαρύνσεων στις ανωτέρω ΔΟΥ, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1128135/1995/Α0012/17.11.1998 απόφαση.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr