Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1283/10.11.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939"

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1283/10.11.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939"

ΠΟΛ.1283/10.11.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939"
1129739/4286/Β0011/ΠΟΛ.1283/10.11.1998

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1092/Β'/20.11.1998 για ενημέρωσή σας.
Με την απόφαση αυτή το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939, άνω του οποίου ενεργείται δημοπρασία για την εκτέλεση έργων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση ή λειτουργία κοινωφελούς σκοπού, που είχε αναπροσαρμοσθεί σε 2.000.000 δρχ. με την υπ' αριθ. 1045162/1270/Β0011/8.4.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 301/Β'/21.4.1994), αυξήθηκε σε 5.000.000 δρχ.
 
Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939 1110087/3603/Β0011/25.9.1998
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4154/1961 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Α.Ν.2039/1939 "περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και κωδικοποίησης των νόμων περί εκκαθάρισης και διοίκησης των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών".

3. Την υπ' αριθ. 1045162/1270/Β0011/8.4.1994 (ΦΕΚ 301/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939".

4. Τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών από τότε που εκδόθηκε η παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

5. Την από 21.9.1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

6. Την υπ' αριθ. 1002298/33/Α006/8.1.1997 (ΦΕΚ 19/Β'/1997) απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν "με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και
Συστημάτων του ιδίου Υπουργείου...".
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αναπροσαρμόζουμε το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939 από 2.000.000 δρχ. σε 5.000.000 δρχ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης