Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1274/9.11.1998 Συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1274/9.11.1998
Συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών


ΠΟΛ.1274/9.11.1998 Συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9 Νοεμβρίου 1998
Αρ.πρωτ.1124237/5710/5/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β
ΠΟΛ.1274

ΘΕΜΑ : Συντελεστής Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και προς άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν δημιουργείται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται εφαρμογή στις υπηρεσίες σφαγής του συντελεστή ΦΠΑ της παράδοσης κρέατος, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα.

1. Με την υπ' αριθ. 1131481/7043/0014/ ΕΔΥΟ διευκρινίστηκε ότι η απλή επεξεργασία, διασκευή ή μετασκευή αγαθών, μεταξύ των οποίων και η σφαγή ζώων κ.λπ., δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες που ορίζονται στην περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, λογίζονταν ως παράδοση αγαθού (εργασίες φασόν).

2. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 1051009/2119/669/0014/ ΕΔΥΟ επισημαίνεται ότι έπειτα από την κατάργηση, με το άρθρο 12 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), της προαναφερόμενης διάταξης νόμου, οι εργασίες φασόν έπαυσαν από 1.1.1996 και εφεξής να θεωρούνται παράδοση αγαθού και, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, που τέθηκε με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1642/1986 (περ. ε'), θεωρούνται πλέον, σε κάθε περίπτωση, ως παροχή υπηρεσίας.

3. Επομένως, η σφαγή ζώων και πτηνών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σφαγείων ή άλλα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, αποτελεί, από της ενάρξεως εφαρμογής του Ν.2093/1992, φορολογητέα παροχή υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες σφαγής δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης