ΠΟΛ.1278/13.11.1998

Προσδιορισμός εμπορικής αμοιβής χρήσης 1998 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του v.2238/1994 στις εμπορικές επιχειρήσειςΣχόλια:


13 Νοέ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1127073/1979/Α0012

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ. 1278

ΘΕΜΑ: "Προσδιορισμός εμπορικής αμοιβής χρήσης 1998 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 στις εμπορικές επιχειρήσεις".

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ως εμπορική αμοιβή, για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, νοείται η ετήσια αμοιβή, η οποία προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. των εμποροϋπαλλήλων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Η πιο πάνω ετήσια αμοιβή, με βάση τη Σ.Σ.Ε. που ίσχυε στις 1.1.1998, προσδιορίζεται στο ποσό των 2.500.000 δρχ.

2. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 περί αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων που κλείνουν τη διαχείρισή τους από 1.1.1998 έως 31.12.1998, η εμπορική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 δρχ.
Για τις ίδιες πιο πάνω επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (εκτός από υπηρεσίες εκπαίδευσης), η πιο πάνω εμπορική αμοιβή, προσαυξανόμενη κατά 30%, ανέρχεται στο ποσό των 3.250.000 δρχ.


Taxheaven.gr