Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: T01/652/4/22.1.2014 Διευκρινίσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: T01/652/4/22.1.2014
Διευκρινίσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Αθήνα, 22/1/2014
Αριθμ. Πρωτ. T01/652/4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ׃ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
e – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.»

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 8/14 και Γ.Ε. Ε40/11/16.1.2014 της Διεύθυνσής μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και επειδή, με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄) προβλέπεται ότι, «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, κ.α., καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο, καθώς επίσης ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου», εν αναμονή της έκδοσης, της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και προκειμένου να διευκολυνθούν, οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και οι ήδη ασφαλισμένοι αυτοαπασχολούμενοι του Ε.Τ.Ε.Α., για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους ως προς την καταβολή εισφορών υπέρ Ε.Τ.ΕΑ., σας γνωρίζουμε τα παρακάτω ׃

Μετά και από το 20-1-2014 Δελτίο Τύπου του Ε.Τ.Ε.Α., οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., θα καταβληθούν ενιαία με αυτές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + Ε.Τ.Ε.Α.), κατά τα γνωστά και εντός των κατά τον νόμο οριζομένων προθεσμιών. Επίσης, οι εισφορές των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες – Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι), θα καταβληθούν, στον Α.Μ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τους έχει αποδοθεί, ως αυτοαπασχολούμενοι, κατά την απογραφή τους στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω Τραπεζών, κατά τα γνωστά και εντός των κατά τον νόμο οριζομένων προθεσμιών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (εγκύκλιο 8/14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης