Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (απόφαση 10) 3/20.1.2014 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (απόφαση 10) 3/20.1.2014
Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3/20-1-2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Των N. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/01-03-2012) και 4225/2014 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/7-1-2014).

γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. Β΄/1937).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Τ01/652/1/15-01-2014 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων με θέμα: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».

3. Τη με αριθμό 216/Συν. 41/19-12-2013 απόφασή του.

4. Τις απόψεις των μελών.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του κ. Δ. Κουμπούρη, ο οποίος μειοψήφησε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)

1. Οι εισφορές υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α που θα εισπράττονται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν να αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Α με το νέο σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ισχύει.

2. Οι εισφορές του Ε.Τ.Ε.Α να αποδίδονται σ’ αυτό κάθε μήνα, αφού αφαιρεθεί η αποζημίωση που θα δικαιούται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Καθορίζεται το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες είσπραξης εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α., σε 2,5% στο σύνολο των από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπραττομένων εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.

4. Το ποσό αποζημίωσης θα παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό οφειλής εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς το Ε.Τ.Ε.Α ή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα καθορισθεί.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης