Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1275/9.11.1998 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1275/9.11.1998
Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων

ΠΟΛ.1275/9.11.1998 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. :1113450/1805/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1275

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ.3323/1955, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2065/1992, δεν θεωρείτο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειτο σε φόρο η αποζημίωση, η παρεχόμενη κατ' αποκοπήν έναντι δαπανών αναληφθείσας υπηρεσίας.

2. Με το υπ' αριθ. Μ.519/11.2.1971 έγγραφό μας είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι, εφόσον με την καταβολή ταμειακού επιδόματος ή επιδόματος διαχειριστικών λαθών, επιδιώκεται η κάλυψη των τυχόν λαθών του διαχειριστή
ταμείου κατά τη διαχείριση της περιουσίας του εργοδότη, το επίδομα αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

3. Μετά την αντικατάσταση της πιο πάνω διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία από μισθωτούς γενικά.

4. Κατά την έννοια των παραπάνω, κάθε παροχή (ανεξάρτητα από την ονομασία της) που δίνεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα εάν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι, εφόσον βέβαια δεν απαλλάσσεται με ρητή διάταξη του νόμου που το
χορήγησε ή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που θεσπίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994.

5. Με την υπ' αριθ. 1078/1985 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Ε.3356/ΠΟΛ.98/12.3.1986 διαταγή μας, το επίδομα διαχειριστικών λαθών που παρέχεται στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάγεται στη φορολογία
εισοδήματος.

6. Υστερα από τα παραπάνω, το επίδομα διαχειριστικών λαθών ή ταμείου που παρέχεται σε υπαλλήλους Τραπεζών, επιχειρήσεων γενικά κ.λπ., δεδομένου ότι από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του επιδόματος αυτού, προκύπτει ότι αυτό υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του Ν.2238/1994.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης