Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.84/24.10.200 Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/03.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2003 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.84/24.10.200
Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/03.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/2003.

Σχετ.: Η εγκ. 66/03.


Σε συνέχεια της εγκ. 66/03, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες και κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3169/2003, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν κοινοποιηθεί.

1. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, όσοι αλλοδαποί έχουν άδεια διαμονής που έχει παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι 30/6/03 και άδεια εργασίας που έχει λήξει μέχρι 30/6/03 (δηλ. όχι πέραν αυτής), έχουν δε υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας επίσης μέχρι 30/6/03, μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, εάν έχουν ασφάλιση τουλάχιστον 150 ημερών σε κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) άδειας εργασίας τους.

Ορίσθηκε, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, είναι δυνατή η αναγνώριση τόσων ημερών όσων υπολείπονται μέχρι τις 150 ημέρες.

Όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που στις 30/6/03 απευθύνθηκαν στις Νομαρχίες για κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) έγινε δεκτό ότι αιτήσεις αλλοδαπών, οι οποίες υπεβλήθησαν μέχρι 30/6/03 αλλά πρωτοκολλήθηκαν μέχρι και 4/7/03, θεωρούνται εμπρόθεσμα υποβληθείσες.

Κατόπιν αυτού, αιτήσεις που συνοδεύονται από βεβαιώσεις της Νομαρχίας (περί καταθέσεως αιτήσεως για ανανέωση άδειας εργασίας) με ημερομηνία μέχρι και 4/7/03 πρέπει να γίνονται δεκτές.

2. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαιτούμενες 150 ημέρες θα πρέπει, κατά τον νόμο, να περιέχονται στην χρονική περίοδο ισχύος της τελευταίας άδειας εργασίας τους. Εάν, για την συμπλήρωση των 150 ημερών, πρέπει να αναγνωρισθεί χρόνος ασφάλισης, ο τρόπος με τον οποίο ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα κατανεμηθεί στην χρονική αυτή περίοδο, αποφασίσθηκε να είναι ο εξής: ο επιμερισμός θα αρχίσει από τον τελευταίο μήνα της περιόδου ισχύος της άδειας εργασίας και θα προχωρήσει σταδιακά προς τους προηγούμενους μήνες.

Παράδειγμα: Η τελευταία άδεια εργασίας ενός αλλοδαπού (που πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις) είχε ισχύ από 25/4/02-24/4/03. Κατά την περίοδο αυτή έχει πραγματοποιήσει 70 ημέρες εργασίας και ζητεί να αναγνωρίσει τις υπόλοιπες 80. Στην αναγνωριστική απόφαση οι 80 ημέρες θα επιμερισθούν μέσα στην χρονική αυτή περίοδο, αρχής γενομένης από τον 4/03. Αν στον μήνα αυτόν δεν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν από 1-24/4/03 όσες ημέρες χωρούν, ως εάν απασχολείτο. Αν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν όσες υπολείπονται. Το ίδιο θα γίνει για τον 3/03, τον 2/03 και ούτω καθ' εξής μέχρι να εξαντληθούν οι αναγνωριζόμενες 80 ημέρες.

Στην εγκ. 66/03 αναφερόταν ότι ως άδεια εργασίας νοείται τόσο η άδεια εργασίας που εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες (βάσει των διατάξεων του ν.2910/01) όσο και η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) που εξέδιδαν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του Π.Δ. 359/1997 και η οποία είναι δυνατόν να είχε 2ετή ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλ. που ο αλλοδαπός έχει Πράσινη Κάρτα 2ετούς ισχύος π.χ. από 5/01-5/03, για την ανανέωση της άδειας εργασίας του απαιτούνται, σύμφωνα με τον νόμο, 150 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας του, δηλ. 150 ημέρες για το διάστημα 5/01-5/02 και 150 για το διάστημα 5/02-5/03. Εάν δε ο απαιτούμενος αυτός χρόνος ασφάλισης δεν υπάρχει από εργασία, θα γίνει αναγνώριση, κατά τα προεκτεθέντα, για τις ελλείπουσες ημέρες ασφάλισης.

3. ΄Oσον αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόμενου χρόνου και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας, στο οποίο θα περιγράφεται η σχετική διαδικασία.

Για τον λόγο αυτόν, οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το αντίγραφο του Γραμματίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τμήμα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ, ώστε, για διευκόλυνσή σας, μετά την χορήγηση των οδηγιών να ευρίσκονται συγκεντρωμένες για την περαιτέρω επεξεργασία.

4. Επισυνάπτεται σχέδιο αποφάσεως συμπληρωμένο με την χρονική

ανάλυση των αναγνωριζόμενων ημερών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης