Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1266/5.11.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 369242/4.3.1998 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2601/1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1266/5.11.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 369242/4.3.1998 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2601/1998


Αθήνα 5 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1105243/10861/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1266

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 369242/4-3-1998 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2601/1998.

1. Με την υπ' αριθ. 1116167/10955/διαταγή μας σας κοινοποιήσαμε την υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, σχετικά με τον καθορισμό των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998 και η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης ορίζεται ότι υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998 επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν επενδύσεις αντικατάστασης παλαιών καλλιεργειών με νέες, όπως αυτές καθορίζονται με την υπ' αριθ. 369242/4.3.1998 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Εν όψει των ανωτέρω, σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθ. 369242/4.3.1998 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2601/1998.Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1998 369242/4.3.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4035/1960 "περί μέτρων επέκτασης και βελτίωσης των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών".
2. Την υπ' αριθ. 358731/14.10.1996 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ. Δημήτριο Σωτηρλή και κ. Βασίλειο Γερανίδη".
3. Την υπ' αριθ. 408870/1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη μεταβίβαση στους Γεν. Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές και στους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου της εξουσίας να υπογράφουν με "εντολή Υφυπουργού".
4. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ - Δενδροκηπευτικής.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και ειδικών δραστηριοτήτων για το έτος 1998 ως κατωτέρω.

Ι. Δενδρώδη
Α. Εσπεριδοειδή
Βασικό υποκείμενο η νεραντζιά, αλλά και οποιαδήποτε από τα: τρίφυλλη πορτοκαλιά, TROYER & CARIZO CITRANGES & CITRUMELO, μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος, ώστε το μεν ολικό να μην ξεπερνά το 20%, το δε ενεργό το 4% για την τρίφυλλη πορτοκαλιά και το 7% για τα υπόλοιπα. Ομοίως, η C.LIMETOIDES & C.VOLKAMERIANA ειδικά για τη λεμονιά.
Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών σε όλους τους εσπεριδοπαραγωγικούς Νομούς της χώρας:
α) Πορτοκαλιά
- Οι πρώιμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, καθώς και η SALUSTIANA, σε όλες τις περιοχές.
- Η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE, καθώς και η ποικιλία TAROCCO, στις μη παγετόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς και στη νήσο Κρήτη, νήσους Αιγαίου.
- Η ποικιλία ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ Γουρύτσης, σε περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
β) Λεμονιά
- Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, σε όλες τις περιοχές.
- Η υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO, στις θερμότερες περιοχές των Νομών Κορινθίας, Αχαϊας και στην περιοχή Πόρου Τροιζηνίας.
- Η δίφορη ποικιλία EUREKA, σε όλες τις περιοχές που είναι αμόλυντες από Κορυφοξήρα.
- Οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BLANCA, ΒΑΚΑΛΟΥ, LISBON & SANTA TEREZA, στις θερμότερες περιοχές της Πελοποννήσου και στην Κρήτη.
- Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ, στις κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από Κορυφοξήρα.
γ) Μανταρινοειδή
- Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, MARISOL Πόρου και SRA 63, σε όλες τις περιοχές.
- Η ποικιλία ΣΑΤΣΟΥΜΑ και ιδιαίτερα ο κλώνος της GLAUSELINA, στους Νομούς Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρτας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Χαλκιδικής.
- Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE & ORTANIQUE, στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών ζώνες της εσπεριδοκαλλιέργειας της χώρας.
- Η ποικιλία ENCORE, στις κατάλληλες περιοχές των νήσων Αιγαίου.
δ) Γκρέιπ-φρουτ
- Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY, στους Νομούς Χανίων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ηλείας.
ε) Κουμ - κουάτ
- Στις κατάλληλες περιοχές της νήσου Κέρκυρας.

Β. Ακρόδρυα
1. Φιστικιά
Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ, σε κατάλληλες τοποθεσίες των περιοχών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Χαλκιδικής, παραλιακή ζώνη Νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου, στα νησιά Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους και στους Νομούς Εύβοιας και Πιερίας.
2. Καρυδιά
Βασικά οι ποικιλίες:
- GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO, είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο, ταυτόχρονα, την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.
Δευτερευόντως, κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.
3. Καστανιά
Κάθε ποικιλία η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

Γ. Υποτροπικά
1. Αβοκάντο
Οι ποικιλίες HASS, FUERTE και ETTINGER με τους αναγκαίους επικονιαστές στις κατάλληλες τοποθεσίες της νήσου Κρήτης, των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
2. Μπανάνα
Στους Νομούς της νήσου Κρήτης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές αυτών, υπό κάλυψη, με τις ποικιλίες GRAND NAIN.
3. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)
Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Δ. Μηλοειδή
Μόνο σε περιοχές των Νομών που αναφέρονται παρακάτω, όπου δεν έχουν εμφανισθεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.
1. Μηλιά
α) Από την ομάδα RED DELICIOUS, οι κλώνοι TOPRED, REDCHIEF, OREGON SPUR και STARKRIMSON (τύπος SPUR).
β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS, οι κλώνοι SMOOTHEE, GOLDEN B.
γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED, με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.
δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες, η ποικιλία GALA και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της.
ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες, η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές, καθώς και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.
Ολες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα Μ9, Μ26, ΜΜ111 και ΜΜ106, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Νομών Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Αρκαδίας και Ρεθύμνου. Οι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα ΜΜ106, ΜΜ111, εκτός ειδικών
περιπτώσεων, όπου δημιουργούνται προβλήματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφύτων.
στ) Ειδικότερα:
i. Στην ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και κλώνοι της RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.
ii. Στο Νομό Αρκαδίας προωθείται η παραδοσιακή ποικιλία της περιοχής DELICIOUS PILAFA, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ, σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δενδρώνων των ποικιλιών DELICIOUS PILAFA, STARKING DELICIOUS & RENNETTES.
2. Αχλαδιά
α) Οι ποικιλίες D.GUYOT, WILLIAMS, σε κατάλληλες περιοχές και με τα κατάλληλα υποκείμενα και επικονιαστές, DOYENNE DU COMICE (με επικονιαστή κατά προτίμηση την ποικιλία GRAND CHAMPION), HIGHLAND, ABATEFETEL. Οι παραπάνω ποικιλίες, σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα, στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Αρκαδίας και Ρεθύμνου.
β) Η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ, στους παραπάνω Νομούς, μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων γηρασμένων δενδρώνων των ποικιλιών SANTA MARIA, COSCIA, PASSA CRASSANA και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.
γ) Το νέο υποκείμενο OHF 333 ενδείκνυται μόνο για τις ποικιλίες που δεν έχουν καλή συγγένεια με την κυδωνιά (DR.JULES GUYOT, WILLIAMS, ABATEFETEL, HIGHLAND).
δ) Ειδικότερα για την κάλυψη τοπικών αναγκών προωθούνται:
i. Στους Νομούς Ζακύνθου και Μεσσηνίας, οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.
ii. Στο Νομό Κορινθίας, η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.
Στις φυτείες αχλαδιάς ποικιλίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σαν επικονιαστής η ποικιλία COSCIA, λόγω της ανθεκτικότητάς της στο βακτηριακό κάψιμο.
ε) Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1.6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1.7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7.9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2.9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.
Οι παραπάνω ποικιλίες προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές, κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον οι κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, κρίνουν ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους.

Ε. Πυρηνόκαρπα
1. Βερικοκιά
Σε περιοχές κατά το δυνατό μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.
α) Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ, στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου.
β) Η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΠΡΥΝΘΟΣ, στις κατάλληλες περιοχές της Κρήτης, Χαλκιδικής, Φωκίδας, Μεσσηνίας και Νομού Αργολίδας.
γ) Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ, σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Κερασιά
Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας κατά την κρίση των αρμόδιων Δ/νσεων Γεωργίας. Σε περιοχές όπου, κατά την περίοδο της ανθοφορίας, επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.), προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.
Ειδικά στην Περιφέρεια Θράκης προωθείται η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, στο Νομό Μαγνησίας η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΒΟΛΟΥ, στο Νομό Σερρών η ποικιλία ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ και στα ορεινά Εδεσσας και Νάουσας η ποικιλία ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΙΚΑ.
3. Δαμασκηνιά
Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού, απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαμασκηνιές και από τα μυκοπλάσματα.
α) Επιτραπέζια
- Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT & STANLEY, που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA, στις κατάλληλες περιοχές σε όλη τη χώρα.
- Οι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες, γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον, επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.
- Οι ποικιλίες SANTA ROSA & LATE SANTA ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART, στις πρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας και Εύβοιας.
Οι ποικιλίες:
- CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή την LARODA.
- LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA.
- BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD.
- BLACK GOLD με επικονιαστή την ANGELENO, BLACK DIAMOND, BLACK GOLD.
- BLACK DIAMOND με επικονιαστή την ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR.
- FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA, LARODA.
- BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA, FRIAR.
- ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD, SIMCA.
στις κατάλληλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους Δ/νσεων Γεωργίας.
β) Αποξηραινόμενα
Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας.

ΣΤ. Διάφορα
1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα
Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS & VACCINIUM CORYMBOSUM, καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.
Οι Δ/νσεις Γεωργίας των Ν.Α. θα αποφασίσουν, με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.
2. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός
Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες στις διάφορες περιοχές της χώρας και εφόσον οι Δ/νσεις Γεωργίας των Ν.Α. κρίνουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση του προϊόντος.
3. Συκιά
- Παραγωγή Ξηρών σύκων
α) Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ, στις κατάλληλες περιοχές των Νομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.
β) Οι ποικιλίες Κύμης και ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές του Νομού Εύβοιας.
- Παραγωγή Νωπών σύκων
α) Η ποικιλία ΒΑΣΙΛΙΚΑ και ΜΑΥΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ στα Μεσόγεια Αττικής.
β) Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.
ΙΙ. Αμπελοειδή
Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες κατά Νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς [όπως Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 3800/1981] με τις τροποποιήσεις τους, καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.
ΙΙΙ. Κηπευτικά
Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών
1. Τομάτα υπό κάλυψη
Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Εξ αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: DOMBO, DOMBITO, A 200, GC 204, ROBIN JOLLY, KARUZO, BERMOUDA, ALONSO κ.λπ.
2. Αγγούρι υπό κάλυψη
Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμασθεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PEPINEX, KAMARON, VALORE, PALMERA κ.λπ.
3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη
Οι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών και κολοκυθιών.
4. Φράουλα υπό κάλυψη
Προωθούνται οι ποικιλίες TIOGA, CORELLA, KRUZ, TORO, DOUGLAS, AICCO BRIGHYON, PAJARO, TURPS, FERH κ.λπ.
5. Τομάτα στην ύπαιθρο
Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική, με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.
6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο
Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια, στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις κυρίως περιοχές της χώρας.
7. Φράουλα στην ύπαιθρο
Οι γνωστές ποικιλίες, με ιδιαίτερη προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στις καλλιέργειες υπό κάλυψη, στις προσφερόμενες περιοχές της χώρας.
8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση
Αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι, στις προσφερόμενες περιοχές της χώρας.
9. Μανιτάρια
Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROIUS SP. κ.λπ., σε όλες τις περιοχές της χώρας και μετά από σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Δ/νσης Γεωργίας, σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.
10. Γενικά
Για όλα τα κηπευτικά, εκτός της πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική, με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.
Οσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια, προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε, χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

IV. Κοσμητικά είδη
Α. Καλλιέργειες υπό κάλυψη
α) Κομμένα λουλούδια
Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή κ.λπ.
β) Κομμένα φυλλώματα
Ολα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.
γ) Γλαστρικά
Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.λπ.
δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό
Β. Καλλιέργειες στην ύπαιθρο
Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.
α) Κομμένα λουλούδια
Γαρύφαλλα, βολβοειδή κ.λπ.
β) Κομμένα φυλλώματα
Ολα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.
γ) Γλαστρικά
Γαρδένια, καμέλια κ.λπ.
δ) Φυτά κηποτεχνίας
Ολα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

V. Λοιπές δραστηριότητες
1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, προωθούνται:
α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.
β) Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για τη φυτοπροστασία και άλλα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:
- Πολλαπλασιαστικό υλικό.
- Εγγειες βελτιώσεις.
- Σύστημα άρδευσης.
- Μηχανήματα - εργαλεία κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του σπαραγγιού.
- Σύστημα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.
3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει, με σύμβαση, την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.
4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας, προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές της χώρας.
5. Προωθούνται, επίσης, οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.
6. Για τις καλλιέργειες πεπόνι, καρπούζι, σπαράγγι, φασολάκια, μελιτζάνα, πιπεριά, σαλάτες, μαρούλια και κολοκυθάκια, προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες των περιοχών Κρήτης, νησιών Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου με τους παρακάτω όρους:
α) Για τα μονόρικτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.
β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρέμματα.
γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εγκαταστάσεων, η πλευρική απόσταση μεταξύ των τολ θα είναι τουλάχιστον 3,0 μέτρα, είτε πρόκειται για μονόρικτα ή πολύρικτα τολ και η μετωπική απόσταση μεταξύ αυτών τουλάχιστον 20,0 μέτρα ακάλυπτης έκτασης.
δ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση, η έκταση, ενιαία ή μη, με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ αυτών συνολικά.
Οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων Περιφέρειας παρακαλούνται όπως υποβάλλουν, μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη της παρούσας, στη Δ/νση ΠΑΠ - Δενδροκηπευτικής, τις αποφάσεις καθορισμού ζωνών προώθησης δενδροκηπευτικών καλλιεργειών στους Νομούς δικαιοδοσίας των, για το έτος 1998. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν συσταθεί οι σχετικές Δ/νσεις Περιφέρειας ακόμη, τότε οι παραπάνω αποφάσεις θα αποστέλλονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - τέως Δ/νσεις Γεωργίας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης