ΠΟΛ.1263/29.10.1998

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


29 Οκτ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1121757/5980-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.02/11/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1263

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1087262/4349-19/0016/ΠΟΛ. 1203/20-7-98 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1087262/4349-19/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυξήθηκε από 13.10.1998 σε 12,55% το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε, από την ανωτέρω ημερομηνία, με το νέο αυξημένο πλέον επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr