ΠΟΛ.1262/2.11.1998

Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν.2601/1998Σχόλια:


2 Νοέ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1116167/10955/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1262

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Αποφάσεων του ν.2601/1998.

1. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις υπ' αριθ. 58606/3.8.1998 και 59719/8.10.1998 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. θ', της παρ. 1
του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

2. Με τις πιο πάνω αποφάσεις, καθορίζονται επακριβώς οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις και υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του
Ν.2601/1998.Taxheaven.gr