ΠΟΛ.1258/22.10.1998

Γενική ρύθμιση βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις χρεών ειδικών κατηγοριών οφειλετώνΣχόλια:


22 Οκτ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.:1119561/5900-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.26/10/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'-Β'-ΕΒΕΤ

ΠΟΛ.: 1258

ΘΕΜΑ:Γενική ρύθμιση βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις χρεών ειδικών κατηγοριών οφειλετών.
Σχετ.:Η αριθ. 1113960/5668/0016/9-10-98 (ΠΟΛ 1246) εγκύκλιος διαταγή.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1113960/5668/0016/εγκυκλίου διαταγής μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις περί ρυθμίσεων χρεών προς το Δημόσιο, παρέχοντας σχετικές οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών, σας γνωρίζουμε ότι ο νόμος "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", φέρει αριθμό 2648 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998. Συνεπώς, η ισχύς των κοινοποιούμενων με την παραπάνω εγκύκλιο διατάξεων, αρχίζει από 22 Οκτωβρίου 1998 και η σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο το αργότερο μέχρι 23 Νοεμβρίου 1998.
Για τα τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θα δοθούν οδηγίες το συντομότερο δυνατό με νεότερη εγκύκλιό μας.


Taxheaven.gr