Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1253/9.10.1998 Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1253/9.10.1998
Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994


ΠΟΛ.1253/9.10.1998 Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9/10/1998
Αρ.Πρωτ.:1116413/1831/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1253

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/1994.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή που δεν τηρούν βιβλία, αν και υπόχρεοι ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, με βάση κριτήρια τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του ελευθέριου επαγγέλματος.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου και νόμου, το πιο πάνω αντικειμενικά προσδιοριζόμενο εισόδημα, σε περιπτώσεις έναρξης ή διακοπής της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος, περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσα και οι μήνες λειτουργίας του.

3. Εξάλλου, από διάφορα υπομνήματα των ενδιαφερόμενων ιατρικών συλλόγων, καθώς και των ΔΟΥ, διαπιστώθηκε ότι, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υποβάλλονται δηλώσεις διακοπής άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, που συνοδεύονται με ακύρωση των βιβλίων και στοιχείων, χωρίς παράλληλα να καταγγέλλονται οι συμβάσεις με διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, όπως Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ., που έχουν συναφθεί για περίθαλψη των ασφαλιζομένων τους. Οι πιο πάνω δηλώσεις διακοπής ακολουθούνται από επανενάρξεις άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού εντός διμήνου ή τριμήνου από της διακοπής
του, στην ίδια έδρα, με τα ίδια ιατρικά μηχανήματα και τα ίδια λοιπά πάγια στοιχεία (γραφεία, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λπ.).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι δηλώσεις διακοπής άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος, υποκρύπτουν εικονικότητα, δεν αποδεικνύουν διακοπή της λειτουργίας του και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για ανάλογη μείωση του αντικειμενικά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, προσδιοριζόμενου εισοδήματος του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού.

5. Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες που, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οικονομικού έτους 1998 ή και παλαιότερων, λήφθηκαν υπόψη οι προαναφερόμενες δηλώσεις διακοπής λειτουργίας του ελευθέριου επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να επέλθει ανάλογη μείωση του αντικειμενικά προσδιοριζόμενου εισοδήματος, θα ενεργείται νέα εκκαθάριση από τις αρμόδιες ΔΟΥ, χωρίς να προσμετράται η διάρκεια των διακοπών αυτών.

6. Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τα λοιπά ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, καθώς και για τις εμπορικές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, εφόσον οι υποβαλλόμενες δηλώσεις διακοπής κρίνονται εικονικές, με βάση κριτήρια συναφή με τη λειτουργία του κάθε ελευθέριου επαγγέλματος και της κάθε εμπορικής επιχείρησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης