Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 18.12.2013 Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5042619ΕΞ2013/11-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2013 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 18.12.2013
Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5042619ΕΞ2013/11-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

Αθήνα, 18-12-2013
Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση:Κηφισίας 124
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο:210 6987422
FAX:210 6987408
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 11.12.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

ΣΧΕΤ.: α) Οι αρ. ΔΕΦΚ Α 5009505 ΕΞ 12.3.2013, ΔΕΦΚΑ5025069 ΕΞ2013/03-07-2013, ΔΕΦΚ Α 5035141 ΕΞ 1.10.2013 ΕΔΥΟ
β) Οι αρ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013, ΔΕΦΚ Α 5023619 ΕΞ 2013/20.6.2013, ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/25.9.2013 ΚΥΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα οι (β) σχετικές ΚΥΑ, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την αρ. ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 11.12.2013 ΚΥΑ, η οποία έχει λάβει ΑΔΑ:ΒΛΓΛΗ- 9Δ5 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13-12-2013 με αριθμό ΦΕΚ 3173/Β' και με την οποία τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β"), αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης