Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1245/7.10.1998 Θεώρηση δελτίων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1245/7.10.1998
Θεώρηση δελτίων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998

ΠΟΛ.1245/7.10.1998 Θεώρηση δελτίων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Aθήνα 7 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1107564/650/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' - Β'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Α'

ΠΟΛ. : 1245

ΘΕΜΑ: "Θεώρηση δελτίων παρ. 2 άρθρου 26 ν. 2639/1998"

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κ.Β.Σ.


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος στο ΦΠΑ υποχρεούται να υποβάλει δήλωση έναρξης των εργασιών του, πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών.

2. Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), να τηρούν τα βιβλία και να εκδίδουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτό.

3. Με τις διατάξεις του Ν.2639/1998 απαιτείται από τους έμμισθους οικιακούς βοηθούς (νοσοκόμοι, παραδουλεύτρες, κηπουροί, baby sitters κ.ά.), που παρέχουν υπηρεσίες σε δύο (2) ή περισσότερους εργοδότες μέσα στον ίδιο μήνα, η προσκόμιση στο ΙΚΑ, αυτοπρόσωπα, των θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ Δελτίων
Παροχής Υπηρεσιών, από τα οποία θα προκύπτουν οι αποδοχές, καθώς και ο αριθμός των ημερών απασχόλησής τους.

4. Κατά συνέπεια, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα λειτουργούν ως επιτηδευματίες.

5. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α'/2.9.1998), να εκδίδουν, για ασφαλιστικούς λόγους, τριπλότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο υποχρεωτικά θεωρείται από τη ΔΟΥ
της κατοικίας του υπόχρεου.

6. Τα προς θεώρηση προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας του ασφαλιζόμενου και ως τίτλο "Δελτίο της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998".

7. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ΔΟΥ θα θεωρούν τα εν λόγω δελτία έως ότου ρυθμιστεί διαφορετικά η θεώρηση αυτών από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, για να αποφεύγονται αφενός συγχύσεις και παρερμηνείες και αφετέρου να μην επιβαρύνονται οι ΔΟΥ με καθήκοντα ξένα με το αντικείμενο εργασιών τους.

Διεύθυνση Μητρώου


Εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ, τότε, για να θεωρήσουν το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (για ασφαλιστική χρήση), γίνεται μόνο χορήγηση ΑΦΜ, ήτοι δεν υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών.
Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η ΔΟΥ της κατοικίας τους. Οι υπόχρεοι θα συμπληρώνουν το Εντυπο Μ1 "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/μεταβολής ατομικών στοιχείων" (ΔΟΥ TAXIS) ή το Εντυπο της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου (ΔΟΥ εκτός TAXIS).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης