Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΓΔΟΠ0000221 ΕΞ 6.12.2013 Οικονομική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2014 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών σχεδίων ετών 2014 - 2017 φορέων του κεφ. α' του Ν. 3429/2005

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: ΓΔΟΠ0000221 ΕΞ 6.12.2013
Οικονομική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2014 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών σχεδίων ετών 2014 - 2017 φορέων του κεφ. α' του Ν. 3429/2005

Αθήνα, 6/12/2013
Α.Π.: ΓΔΟΠ0000221 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΚΟ)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210-3375950,773
Fax: 210 3375944
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2014 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών σχεδίων ετών 2014 - 2017 φορέων του κεφ. α' του Ν. 3429/2005

Εισαγωγή

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3429/2005, του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012, του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013, του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 και του διατακτικού της υπ. αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 607/τ.Β), οι φορείς του κεφ. α' του Ν. 3429/2005 οφείλουν να αποστείλουν στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής τα σχέδια των οικονομικών τους προϋπολογισμών έτους 2014 καθώς και τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια ετών 2014 - 2017, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν από την υπηρεσία και να εγκριθούν στη συνέχεια από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005.

Υποχρεώσεις των Δ.Ε.Κ.Ο./Ν.Π.Ι.Δ.

Σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις, κάθε φορέας που υπάγεται στις διατάξεις του κεφ. α' του Ν. 3429/2005, οφείλει:

• να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων,
• να τηρεί τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
• να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
• να τηρεί την εισοδηματική, τιμολογιακή δανειοληπτική και τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Στόχος της οικονομικής πολιτικής

Στόχος της οικονομικής πολιτικής για τους φορείς του κεφ. α' του Ν. 3429/2005 είναι η βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των εν λόγω φορέων, καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων τους και την μείωση των δαπανών τους.

Ειδικότερα, η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής έχει ως στόχο:

• την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς αυτοί,
• την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που έχουν οι φορείς αυτοί στην διάθεσή τους,
• την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, μέσω της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της ανάγκης αύξησης των τιμολογίων των φορέων,
•  τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, μέσω του ελέγχου της εισοδηματικής πολιτικής και ειδικότερα του μέσου κατά κεφαλή κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών και μέσω του ελέγχου και της μείωσης των ελαστικών δαπανών.

Γενικές κατευθύνσεις νια την οικονομική πολιτική έτους 2014

Οι γενικές κατευθύνσεις για την οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς όσον αφορά στην κατάρτιση των σχεδίων οικονομικών προϋπολογισμών και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων είναι οι εξής:

• αύξηση των εσόδων μέσω: α) διεύρυνσης της πελατειακής βάσης είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες/προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες/προϊόντα είτε και τα δύο, μεριμνώντας παράλληλα για την καλή σχέση ποιότητας/τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, β) αξιοποίησης της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, γ) εντοπισμού νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δ) μεγιστοποίησης εισοδημάτων από μισθώματα και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, ε) ορθολογικής διαχείρισης και πώλησης των αποθεμάτων και των άχρηστων υλικών.

• δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω: α) στρατηγικής, διαρθρωτικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των παραγόντων κόστους παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, β) καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, γ) αναδιάρθρωσης των οργανωτικών δομών με τη συγχώνευση και συστέγαση Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την μείωση των δαπανών λειτουργίας, γ) επαναδιαπραγμάτευσης και μείωσης των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων, δ) επαναδιαπραγμάτευσης και μείωσης των δαπανών που καταβάλλονται για τις προμήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις, ε) ελαχιστοποίησης των εξόδων μεταφορών, προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδιών, στ) ελαχιστοποίησης των εξόδων για δωρεές - επιχορηγήσεις.

• εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις αμοιβές προσωπικού και τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου έκτου του Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α'), της υποπαραγράφου Γ.1. της Παραγράφου Γ του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'), την υπ. αριθμ. οικ.2/840/0022/4.1.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 37/Β'), την υπ. αριθμ. οικ 2/844/0022/4.1.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 43/Β'), την υπ. αριθμ. οικ 2/17132/0022/28.2.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 498/Β'), την υπ. αριθμ. 2/85127/0022/22.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6) εγκύκλιο, όπως ισχύουν.

• εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου σε σχέση με τις αποχωρήσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α'), όπως ισχύει, όπου αναφέρεται η αναλογία ένα προς πέντε.

• εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, τις διατάξεις του εδαφίου 2 της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α') όπως ισχύουν, όπου αναφέρεται η μείωση αυτού κατά 20% σε σχέση με το έτος 2013.

• αναφορικά με τις επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με το εποπτεύον Υπουργείο.

• αναφορικά με τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις φορέων, τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 14Α και 14Β του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α') καθώς και τις ειδικές κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για καθένα από αυτούς.

Νέες κατευθύνσεις πολιτικής θα σας κοινοποιούνται με νεώτερα έγγραφά μας.

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμών έτους 2014

Οι διοικήσεις των φορέων του κεφ. α' του Ν. 3429/2005, οφείλουν να καταρτίσουν τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισμών τους, μετά από συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία που παρακολουθούν και κατευθύνουν τους φορείς για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους και την ορθή εκτέλεση τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά και να τα υποβάλλουν στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν και να εγκριθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005.

Ειδικότερα, κάθε φορέας πρέπει να αποστείλει μέχρι τις 13.12.2013 μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Π.Σ.-Δ.Ε.Κ.Ο.), με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο:
• τον οικονομικό απολογισμό έτους 2012 συνοδευόμενο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.λ.π.) με e-mail ή ταχυδρομικά,
• τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2013,
• την πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013.
• το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2014, συνοδευόμενο από την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.

Επίσης, κάθε φορέας πρέπει να αποστείλει έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2012 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με e-mail ή ταχυδρομικά).

Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που τηρούν Γ' Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν μόνο τις εγκεκριμένες από την διοίκηση ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εγκεκριμένες από ορκωτό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι σε μετέπειτα στάδιο αναβάθμισης του Ο.Π.Σ., οι επιμέρους λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στους υπό συμπλήρωση πίνακες του Ο.Π.Σ. θα περιλαμβάνουν τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

Σε κάθε περίπτωση, οι νεώτεροι φορείς που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα Ο.Π.Σ.- Δ.Ε.Κ.Ο. καθώς και οι ήδη ενταγμένοι στο εν λόγω σύστημα φορείς παρακαλούνται όπως αποστείλουν (ταχυδρομικώς και με e-mail) και στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής συμπληρωμένους τους πίνακες 4, 6 και 8 της με α.π. 2/53593/ΔΠΓΚ/31.5.2013 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΝΕΧΩΗ- Β5Β) της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού.

Υποβολή Στρατηγικών και επιχειρησιακών Σχεδίων

Κάθε φορέας πρέπει να καταρτίσει και να αποστείλει δια του επoπτεύovτoc Υπουργείου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και αφού έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2017 προκειμένου αυτό να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005. Οι φορείς που έχουν ήδη αποστείλει μεσοπρόθεσμες δράσεις ή επιχειρησιακά σχέδια για την περίοδο 2013-2016, καλούνται να τα επικαιροποιήσουν.

Ειδικότερα, κάθε φορέας πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει συνοπτικό μεσοπρόθεσμο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2014-2017, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση στο τέλος κάθε έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους καθώς και τον εγκεκριμένο από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος. Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 2014-2017 θα πρέπει να υποβληθούν δια του εποπτεύοντος Υπουργείου στην υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή καθώς και ηλεκτρονικά. Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Βασική παρουσίαση φορέα (έως 3 σελίδες)

Συνοψίζονται τα βασικά σημεία, οι τομείς δραστηριοποίησης και το οργανόγραμμα της διοίκησης. Ειδικότερα:
• παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες / προϊόντα του φορέα που προσφέρονται σήμερα.
• παρουσιάζεται συνοπτικά το οργανόγραμμα διοίκησης.
• αναλύεται η πρόσφατη οικονομική επίδοση του φορέα για τα έτη 2012 (απολογισμός) και 2013 (πιθανή εκτέλεση).
• εντοπίζονται οι δραστηριότητες (ή επιχειρησιακές μονάδες), οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιβίωση και ανάπτυξη του φορέα καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τον φορέα και οι οποίες δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητά του.

2. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Συμπληρώνεται ο πίνακας 1 με τις δράσεις που θα υλοποιήσει η διοίκηση κάθε φορέα προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και να αντιμετωπιστούν οι τυχόν αδυναμίες.

3. Οικονομικά Μεγέθη

Συμπληρώνεται ο πίνακας 2 με τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2012-2017, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της οικονομικής πολιτικής για την αύξηση των εσόδων των φορέων με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων.

(Βλέπε συνημμένο αρχείο για τους πίνακες)

Υποβολή λοιπών οικονομικών στοιχείων

Κάθε φορέας οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει:

• σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και αφού έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα από τη Διϋπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005, την εξειδίκευση του προϋπολογισμού σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει ήδη αναπτυχθεί από τη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής και περιλαμβάνει τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

• τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία, εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου μέσω Ο.Π.Σ. βάση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει ήδη αναπτυχθεί από τη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής και περιλαμβάνει τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95). Σε περίπτωση που παρατηρείται υπέρβαση μεγαλύτερη από 10% στο οικονομικό μέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ» σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95), τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται από Έκθεση Αξιολόγησης - Αιτιολόγησης της απόκλισης στην οποία θα περιλαμβάνεται εξειδίκευση των αντικειμενικών λόγων και εξωγενών παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εν λόγω αποτελέσματος και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή σχεδιάζονται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου υποβάλλει στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής συγκεντρωτική Έκθεση Αξιολόγησης - Αιτιολόγησης για τις αποκλίσεις και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που προτείνουν/υλοποιούν οι φορείς που εποπτεύει.

• μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις),

• κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε μέτρου που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ,

• κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ έτος.

Επίλογος

Παρακαλούνται οι φορείς να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την γενικότερη οικονομική πολιτική και τις επιμέρους οδηγίες και κατευθύνσεις των αρμόδιων φορέων, αποστέλλοντας εντός των σχετικών προθεσμιών τα στοιχεία που ζητούνται προκειμένου η Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής να τα αξιολογήσει και να εισηγηθεί σχετικά στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005.

Επιπρόσθετα, η Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής πρέπει να έχει την εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εν λόγω φορέων, να επιβλέπει καθώς και να ελέγχει την εφαρμογή σε αυτούς της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην Οικονομική Πολιτική.


Με εντολή Υπουργού

Η Γενική Γραμματέας
Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης