Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1244/12.10.1998 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1244/12.10.1998
Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

ΠΟΛ.1244/12.10.1998 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Aθήνα 12 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1114161/10943/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ : Β'

ΠΟΛ. : 1244

ΘΕΜΑ : "Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων".

Σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1071870/10664/Β0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έχουν ορισθεί, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις για να εγκριθεί η έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των δαπανών της περ. ι' και της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (σχετική αίτηση, μαζί με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Παραρτήματος 1 ή 2, κατά περίπτωση), καθώς και η προθεσμία υποβολής τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και η Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται τα εν λόγω δικαιολογητικά, με την παρούσα γίνονται δεκτά τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά για τη χρήση 1998 (οικονομικό έτος 1999), για τις δαπάνες της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και πρόκειται να υποβάλουν και για τη χρήση 1999 (οικονομικό έτος 2000), δύνανται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας [το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν από την έναρξη αυτής της διαχειριστικής χρήσης], να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα στοιχεία και τις πληροφορίες μόνο που ορίζονται από τις παρ. 1, 2 (μόνο τον ισολογισμό), 4, 5 και 6 του Κεφαλαίου
Α' του Παραρτήματος 1 (σε έξι δεμένα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα) και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες των Κεφαλαίων Β' και Γ' του Παραρτήματος 1 δεν έχουν μεταβληθεί, σε σχέση με αυτά που υπέβαλαν για τη χρήση 1998 και ότι η μη μεταβολή αυτή θα δηλώνεται υπεύθυνα στην υποβαλλόμενη αίτηση.

3. Tέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή τη σύμβαση, την οποία έχουν συνάψει για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν.2238/1994, αλλά απλώς να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το σε τι συνίστανται και για ποιο λόγο καταβάλλονται τα εν λόγω δικαιώματα ή αποζημιώσεις (σχετική η παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ' του Παραρτήματος 1).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης