ΠΟΛ.1240/5.10.1998

Απαλλαγή από τη φορολογία των τόκων που προκύπτουν κατά την εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου, με ειδική συμφωνία επαναγοράς ή επαναπώλησης (πράξεις repos), που συνάπτονται από τις 17.9.1998 και μετάΣχόλια:


5 Οκτ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Οκτωβρίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1111636/10930/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1240

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τη φορολογία των τόκων που προκύπτουν κατά την εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου με ειδική συμφωνία επαναγοράς ή επαναπώλησης (πράξεις REPOS) που συνάπτονται από τις 17-9-1998 και μετά.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν.3632/1928, που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α'), τα οποία λαμβάνουν
οι δικαιούχοι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (πράξεις repos), θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

2. Ηδη, με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν.2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α'), ορίζεται ότι τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994 καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου, δηλαδή από 17.9.1998 (ημέρα δημοσίευσης) και μετά.

3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου (πράξεις repos), απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος, εφόσον προκύπτουν από συμφωνίες επαναγοράς ή επαναπώλησής τους που συνάπτονται από τις 17.9.1998 και μετά.

Αντίθετα, αν τα ανωτέρω εισοδήματα προκύπτουν από συμβάσεις repos οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από τις 17.9.1998, αυτά εξακολουθούν να φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.


Taxheaven.gr