Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Η ιστορία της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2017 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Η ιστορία της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

(Αφιερωμένο σε εκείνους, που μόχθησαν για την δημιουργία του Ο.Ε.Ε .)

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής - ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ .
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.

I. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η κατανόηση του παρελθόντος ( Αποσπάσματα ) , Του Θάνου Βερέμη.
[ Ολόκληρο το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ » , στις 22-09-13 . (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_22/09/2013_534350) ]
« Από τις κοινωνικές επιστήμες η Ιστορία είναι η πιο φιλόδοξη αλλά και ευάλωτη σε υποκειμενικές κρίσεις και αλλοιώσεις. Φιλόδοξη γιατί ασχολείται με την ανάπλαση συνθηκών που ίσχυαν πριν από αιώνες και ευάλωτη γιατί καθώς αλλάζουν οι υλικές συνθήκες κάθε εποχής, έτσι αλλάζουν και οι προτεραιότητες και συνεπώς η κρίση των ιστορικών. Είναι φανερό ότι ολόκληροι κόσμοι του παρελθόντος δεν είναι προσβάσιμοι στους σύγχρονους μελετητές ώστε να καθίσταται δύσκολη η κατανόηση των νοοτροπιών που επικρατούσαν τότε.
………………………………Δεν είναι όμως μόνο η αλλαγή των αξιών που δυσχεραίνει το έργο της Ιστορίας αλλά και οι ίδιες οι πηγές οι οποίες απηχούν τις απόψεις αυτών που τις γράφουν, καθώς και τα κενά που δημιουργεί η απουσία σημαντικών μαρτυριών. ………….. Όμως κάθε ιστορικός είναι φορέας των αντιλήψεων της εποχής του και ιεραρχεί τις προτεραιότητές του ανάλογα. …………..Υπάρχουν όμως και εκείνοι όπως ο Φ. Μπράντλεϊ που πιστεύουν ότι από το παρελθόν αντιλαμβανόμαστε μόνον όσα φαινόμενα παρουσιάζουν αναλογία με τις δικές μας εμπειρίες. Έτσι ο καλός ιστορικός θα πρέπει να έχει προβεί σε συστηματική αυτογνωσία, πριν καταπιαστεί με την αποκρυπτογράφηση του παρελθόντος. Σε τελευταία ανάλυση το γοητευτικότερο στοιχείο της Ιστορίας είναι ο διάλογος ο οποίος διεξάγεται ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς. Είναι μια γνωριμία με το παρελθόν που μας μαθαίνει τις απώλειες και τα κέρδη μας μέσα στην ιστορική μας διαδρομή. »

II. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Πριν από την μεταπολίτευση ( 1974 ), οι μόνοι οργανωμένοι φορείς για την προάσπιση των συμφερόντων όλων των αποφοίτων των Οικονομικών Σχολών της χώρας μας, ανεξαρτήτως της θέσεως που κατείχαν ( ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ), ήταν οι Σύνδεσμοι Πτυχιούχων των Σχολών αυτών. Ειδικότερα, οι Σύνδεσμοι αυτοί ήταν οι εξής :
Σύνδεσμος Πτυχιούχων ( Διπλωματούχων ) Α.Σ.Ο.Ε.Ε ( 1 )
Ήταν ο αρχαιότερος Σύνδεσμος Διπλωματούχων Οικονομικής Σχολής, ο οποίος ιδρύθηκε το 1928. Αρχικά τα μέλη του Συνδέσμου ήταν ολιγάριθμα μόλις λίγες δεκάδες, στο πρώτο δε καταστατικό του Συνδέσμου αναφέρεται σαν σκοπός της ιδρύσεώς του «η σύσφιξις των δεσμών των πτυχιούχων».
Ο Σύνδεσμος αυτός, από τον Ιανουάριο του 1962 , εξέδιδε το περιοδικό « ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Α.Σ.Ο. & Ε.Ε » . Μέσα από τις σελίδες του , διακήρυσσε την ανάγκη ίδρυσης Οικονομικού Επιμελητηρίου ( τ. 19-20 ,Σεπ. – Οκτ. 1963).
(( 1 ) Η Α.Σ.Ο.Ε.Ε ( Ο.Π.Α ), ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή ονομασία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).)
Σύνδεσμος Πτυχιούχων Α.Β.Σ.Π
Ο Σύνδεσμος αυτός, από τον Ιούνιο του 1976 , εξέδιδε μηνιαίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ .
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας .Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών . Το 1958 μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή (Α.Β.Σ.Π ) . Από το 1989, έχει τη σημερινή ονομασία Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Σύλλογος Πτυχιούχων Α.Β.Σ.Θ
Η «Eν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1966 μετονομάσθηκε σε Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Α.Β.Σ.Θ ) . Από το 1990 έχει τη σημερινή ονομασία, «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» .

Σύλλογος Πτυχιούχων Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων ( Π.Ο.Ε./ Ο.Π.Ε και Ξένων Πανεπιστημίων )
Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε κατά την δεκαετία του ΄50, αλλά δραστηριοποιήθηκε κυρίως μετά την μεταπολίτευση.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 . Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο στο νεοιδρυθέν Ελληνικό κράτος αλλά και το πρώτο Πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε στα ανεξάρτητα Βαλκανικά κράτη. Αρχικά ονομάστηκε Οθώνειον Πανεπιστήμιον και 1932, μετονομάστηκε σε «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών». Το 1967, ιδρύθηκε, εντός της Νομικής Σχολής, το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο οποίο τα πρώτα τρία έτη ήταν κοινά ενώ οι φοιτητές επέλεγαν μεταξύ των Πολιτικών και των Οικονομικών Επιστημών στο τέταρτο έτος των σπουδών τους. Τέλος, το 1972, η Σχολή πήρε την σημερινή της μορφή, καθώς το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών διαιρέθηκε στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης.
Σύνδεσμος Πτυχιούχων Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε το 1925 . Το Πανεπιστήμιό ονομάστηκε σε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης” το 1954. Το τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του άρχισε τη λειτουργία του το πανεπιστημιακό έτος 1927-1928 . Η ειδικότερη όμως οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε με το 1971, στα δύο Τμήματα, Νομικής και Οικονομικών Επιστημών.
Σύλλογος Πτυχιούχων Π.Α.Σ.Π.Ε
Η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί ως ΝΠΙΔ και ο πρώτος κανονισμός της ψηφίζεται το 1933. Το 1937, η Σχολή ανακηρύσσεται σε Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Π.Α.Σ.Π.Ε ) και λειτουργεί ως ΝΠΔΔ. Το 1951 εισάγεται η κλασσική Πανεπιστημιακή οργάνωση στη Σχολή. Τέλος το 1963 ιδρύεται το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο προσφέρει στην ελληνική κοινωνία στελέχη Διοίκησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Με το πέρασμα των χρόνων οι απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών, πληθαίνουν και αρχίζουν να κατακτούν την Ελληνική αγορά εργασίας. Δυστυχώς όμως, η διασπορά των αποφοίτων σε διάφορους τομείς δραστηριότητας της Οικονομίας έκανε αδύνατη την συνοχή τους για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους, που μοιραία ανάκυπταν. Έτσι αναπόφευκτα δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη της αναμορφώσεως του σκοπού του Συνδέσμου των Διπλωματούχων Α.Σ.Ο.Ε.Ε, ο οποίος από ένα απλό σύνδεσμο αποφοίτων, γίνεται ένα δυναμικό μέσο πιέσης προς όλες τις κατευθύνσεις για την προάσπιση και κατοχύρωση των συμφερόντων του κλάδου , με την αλλαγή του σκοπού, ο οποίος πλέον σαν κύριο στόχο του έχει «την διαχείριση παντός θέματος αφορώντας του Διπλωματούχους Ανωτάτων Εμπορικών Σχολών».
Παρ όλες τις προσπάθειες των Διοικήσεων του Συνδέσμου για τα θέματα των πτυχιούχων, χρόνο με τον χρόνο τα προβλήματα πληθαίνουν, οι προσπάθειες μειώσεως ή υποβαθμίσεως των δικαιωμάτων των πτυχιούχων πολλαπλασιάζονται, και ιδιαίτερα στον τραπεζικό χώρο με την δημιουργία σχολών από τις τράπεζες για την επιμόρφωση των υπαλλήλων τους και στον στίβο του ελεύθερου επαγγέλματος του Λογιστού τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται όχι δύσκολα αλλά επικίνδυνα για τους πτυχιούχους των Οικονομικών Σχολών. Σημειώνεται ότι μέχρι το έτος 1976 δεν υπήρχε περιορισμός ως προς την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή και ο καθένας μπορούσε να το ασκήσει είτε ήταν πτυχιούχος, είτε όχι. Με το άρθρο 42 παρ. 4, του Π.Δ.99/77 (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων ) τίθενται για πρώτη φορά περιορισμοί στην δυνατότητα υπογραφής των Ισολογισμών, από τους Λογιστές .
Γίνεται πια βεβαιότητα ότι οι Σύνδεσμοι των Πτυχιούχων δεν επαρκούν για την διασφάλιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών τους, την στιγμή μάλιστα που άλλες ομάδες πτυχιούχων ανωτάτων σχολών έχουν πετύχει την δημιουργία επιμελητηρίων, και μέσα από αυτά έχουν περάσει όχι μόνο στις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των μελών τους κατά τρόπο σαφή, νομοθετημένο και αναμφισβήτητο.
Αποτέλεσμα αυτών των συγκρίσεων και καταστάσεων είναι, να γεννηθεί το 1957, η ιδέα της δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητηρίου, το οποίο θα είχε σαν πρότυπο το Τεχνικό Επιμελητήριο. Το θέμα αυτό ο τότε Πρόεδρος του Συνδέσμου Διπλωματούχων Α.Σ.Ο.Ε.Ε Γ. Κανάς, το έθεσε υπόψη του Συνεδρίου του Συνδέσμου Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της Ευρώπης στην Λιέγη του Βελγίου, το οποίον και το υιοθέτησε. Δυστυχώς, όμως τότε η Πολιτεία δεν προχώρησε στην δημιουργία Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Μετά το 1960, άρχισε η οικονομική ανάπτυξη της χώρας με ταχύτατο ρυθμό και έγινε επιτακτική η ανάγκη για περισσότερους και πιο εξειδικευμένους οικονομικούς επιστήμονες. Η ανάγκη αυτή οδήγησε τις Κυβερνήσεις στην δημιουργία και άλλων οικονομικών σχολών.
Στην δεκαετία του ΄60, οι σύνδεσμοι Διπλωματούχων ( Πτυχιούχων ) και οι σύλλογοι φοιτητών των Οικονομικών Σχολών είχαν κάνει μεγάλους αγώνες με αίτημα «την κατοχύρωση των πτυχίων» χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

III. « Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ) »

Το 1974 , δημιουργήθηκε ο «Σύνδεσμος Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος» ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ), μέλη του οποίου γίνονται πτυχιούχοι από όλες τις Οικονομικές σχολές , ο οποίος είχε μοναδικό σκοπό την δημιουργία Οικονομικού Επιμελητήριου και με τον οποίο συμπαρατάχθηκε αποφασιστικά , η πλειοψηφία των Συνδέσμων των Οικονομικών Σχολών .
Με συστηματικό και δυναμικό τρόπο, αφενός με πολυποίκιλες εκδηλώσεις ( συγκεντώσεις, επαφές και ενημέρωση πολιτικών κ.λ.π ) και αφετέρου με την έκδοση του περιοδικού «Οικονομικό Επιμελητήριο », κατά τα έτη 1975-1981, ήταν ο κύριος συντελεστής της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητήριου.
Στην επιλογή από τις σελίδες του περιοδικού «Οικονομικό Επιμελητήριο », που ακολουθούν , παρουσιάζεται η δράση και οι αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και ονόματα και φωτογραφίες ( σίγουρα κάποια δεν έχουν περιληφθεί και ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη ) , εκείνων που μόχθησαν για την δημιουργία του Ο.Ε.Ε

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, προέρχονται από το ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Ε.Ε. και δημοσιευτήκαν στο περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ » .  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΜΟ ΕΠΑΘΛΟ ΜΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ. 

Παραθέτουμε αποσπάσματα από το άρθρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΜΟ ΕΠΑΘΛΟ ΜΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ» του Ανδρέα Δαλδάκη , Προέδρου τότε του Σ.Δ.Ο.Ε.Ε. ( Πηγή περιοδικό : Οικονομικό Επιμελητήριο , Τεύχος 15, Απρίλιος 1977 ) .
« ….Η αρχή έγινε. Και η σημασία και η οποιαδήποτε ακτινοβολία βρίσκεται, ακριβώς, στο γεγονός ότι οι απεγνωσμένες προσπάθειές μας και οι σκληροί αγώνες μας οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα νέο πλαίσιο δυνατοτήτων από το οποίο θα ξεκινήσει μια καινούρια προβληματική, που ίσως μεταφέρει μέσα της το μεγαλύτερο μέρος των ελπίδων του ελληνικού λαού.
Και πράγματι, η ίδρυση του Επιστημονικού Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι μια μεγάλη επιτυχία μας. Πρόκειται για ένα επίτευγμα, που δεν θα καλύψει μόνο τις δικές μας ανησυχίες, αλλά θα βοηθήσει στην παραπέρα βελτίωση του τρόπου ζωής των ελλήνων εργαζομένων και θα δώσει διαφορετική υπόσταση στους προβληματισμούς του λαού μας. Και ακόμη πέρα, θα ενισχύσει και θα συμπληρώσει ολόκληρο το πλέγμα των δυνατοτήτων του λαού μας για καθαρά ελληνικούς και προοδευτικούς μετασχηματισμούς από τους οποίους έχει μεγάλη ανάγκη η κοινωνία μας………………………………………
Μέχρι την ημέρα που θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μελών μας, το σχετικό με το Επιμελητήριο νομοσχέδιο θα έχει περάσει το πορτόξυλο της Βουλής (Σημ. : Είχε ήδη διαφανεί ότι η τότε Κυβέρνηση, θα προωθούσε σχετικό Νομοσχέδιο ) . Είναι αλήθεια ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί απόλυτα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Αλλά και οι αγώνες μας δεν τελείωσαν. Να είσθε βέβαιοι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα πολεμήσουμε για την διαμόρφωση ενός σωστού θεσμικού πλαισίου, ενός πλαισίου που πρόκειται να αποτελέσει χώρο υποδοχής και εκκολάψεως των επιδιώξεών μας……………………..»

Στις 22 Δεκεμβρίου 1980, υπογράφεται ο Ν. 1100/1980 «περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» . Με τη δημιουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου μετά από χρόνια αγώνων κλείνει η πρώτη φάση για την αναγνώριση και κατοχύρωση του Οικονομικού Επιστήμονα.
Στις 27 Νοέμβρη 1983, έγιναν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) του ΟΕΕΕ ( Σημ.: η αρχική ονομασία ήταν «Οικονομικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Ελλάδος ( ΟΕΕΕ ) » ) . Οι εκλογές αυτές έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 351/83. Ψήφισαν 17.403 συνάδελφοι (έγκυρα) οι οποίοι μέσα από 746 υποψήφιους 6 συνδυασμών και 7 μεμονωμένους υποψήφιους, εξέλεξαν 200 αντιπροσώπους για την ΣτΑ.

Η κύρια απόφαση, ( Πηγή περιοδικό : Οικονομικά Χρονικά , Τεύχος 1, Μάης 1984 ) . της τότε αντιπροσωπείας :
« Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Η ίδρυση του ΟΕΕΕ που ήταν για δεκαετίες επιδίωξη και όνειρο των οικονομολόγων της χώρας, οφείλεται στην ανυποχώρητη πάλη του ΣΔΟΕΕ.
Ο Ν.1100/80 οδηγούσε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας αποστεωμένης κρατικής υπηρεσίας και σε ένα αντιδραστικό μηχανισμό, ενώ το Νομοσχέδιο, που προωθείται σήμερα, βάζει βάσεις για την λειτουργία ενός ζωντανού κύτταρου κοινωνικής παρέμβασης.
Το ΟΑΕΕ αποτελεί τον οργανωτικό φορέα των οικονομικών επιστημόνων, που σήμερα απαριθμεί 21.000, περίπου, μέλη κα σύντομα προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει ο αριθμός τους τις 40.000. Είναι επομένως ο μαζικός χώρος έκφρασης και δράσης των συναδέλφων οικονομολόγων και φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι του μαζικού κινήματος των εργαζομένων.
Το κίνημα των οικονομικών επιστημόνων βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση και πρόσκληση για να παλέψει από καλύτερες θέσεις, μέσα στις σημερινές συνθήκες. Συνθήκες που το διευκολύνουν να προωθήσει την αποφασιστική συμμετοχή του λαού κα των εργαζομένων μέσα σε όλους τους φορείς άσκησης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας.
Το ΟΕΕΕ προκειμένου να καταξιωθεί σαν καινούριος κοινωνικός θεσμός, οφείλει να συμμετέχει με συγκροτημένη πολιτική παρέμβαση στο κοινωνικοοικονομικό «γίγνεσθαι», αποφεύγοντας τη μετατροπή του σε συντεχνιακό όργανο. Το ΟΕΕΕ , τόσο από τον νομικό του καθεστώς, όσο και για ουσιαστικούς λόγους που συνδέονται άμεσα με την επιτυχία του, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τους συνδικαλιστικούς φορείς του χώρου, αλλά να προσπαθεί να προωθεί πάντα, σε συνεργασία με αυτούς του φορείς, τα γενικά προβλήματα του κλάδου, που η επίλυσή τους βοηθάει ταυτόχρονα στην κοινωνική πρόοδο.
Το ΟΕΕΕ έχει επιτακτικό καθήκον να συμβάλλει, με κάθε τρόπο , στο ζωντάνεμα της έρευνας και του προβληματισμού στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, αλλά και στην ανάπτυξη οικονομικής σκέψης και θεωρίας , που σχετίζεται άμεσα με την Ελληνική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Χρέος, τέλος, του ΟΕΕΕ πρέπει να είναι η καταβολή προσπαθειών για την εκλαΐκευση της οικονομικής επιστήμης, ώστε κάθε απλός πολίτης να είναι σε θέση να κατανοεί βασικά οικονομικά θέματα και να κρίνει ανάλογα τις εκάστοτε πολιτικές και τα αποτελέσματα τους.
Σε αυτά τα πλαίσια κα με στόχο τη στήριξη από το ΟΕΕΕ της διαδικασίας αυτοδύναμης και αποκεντρωμένης ανάπτυξης προς όφελος του λαού, διαμορφώθηκε το ακόλουθο πρόγραμμα δράσης για τον πρώτο χρόνο της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου….. »

V ΕΠΙΛΟΓΟΣ

• Ευχές για καλή επιτυχία, στους φίλους όλων των παρατάξεων, στις εκλογές στο Ο.Ε.Ε στις 15/12/2013, ( Τριάντα χρόνια μετά τις πρώτες ( 27-11-1983 ) εκλογές ) . Στο περιοδικό « Οικονομικά Χρονικά » ( τ. 4 , Νοε. –Δεκ 2013 ), που μας έχει αποσταλεί μπορεί να δείτε τα Προγράμματα και τους υποψήφιους των παρατάξεων .
• « Πανελλήνιο Οικονομικό - Λογιστικο- Φορολογικό Συνέδριο», το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο έτη από το Ο.Ε.Ε, είναι μια πρόταση, η οποία εκτιμώ ότι μπορεί να υλοποιηθεί, στα επόμενα έτη και απολύτως συμβατή με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε.
• Όποιος ενδιαφέρεται για την Ιστορία του Ο.Ε.Ε , μπορεί να μελετήσει το αρχείο των περιοδικών «Οικονομικά Χρονικά» και «Οικονομικό Επιμελητήριο » , στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://uselib.oe-e.gr.
• Όποιος συνάδελφος, κατέχει υλικό, ( κυρίως περιοδικά/Δελτία ή αποκόμματα εφημερίδων ή ακόμα πρακτικά και αρχεία συνδέσμων κ.λ.π ), που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη αποτύπωση της Ιστορίας του Ο.Ε.Ε αλλά και γενικότερα της Ιστορίας του Οικονομολογικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα, ας επικοινωνήσει με τον Κόμβο .


ΠΗΓΕΣ
- Δελτίον Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, ( Τεύχη ετών 1963 - 1983 ). [ Ιδιαίτερα, όμως χρήσιμο ήταν το άρθρο «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Ο & Ε.Ε ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ » ,του Νίκου Καγιούλη , το οποίο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 45 ( Οκτ. – Δεκ. 1983 ) του περιοδικού ].
- Οικονομικό Επιμελητήριο , ( Τεύχη ετών 1975-1981 ) . Έκδοση του «Συνδέσμου Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος» ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ) [ Σημειώνεται ότι το περιοδικό, που καλύπτει την περίοδο των ετών 1975-1981 είναι ελεύθερα διαθέσιμο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://uselib.oe-e.gr. Πραγματικά αξιέπαινο έργο του Ο.Ε.Ε. ].
- Ηλεκτρονικές σελίδες :
-www.aueb.gr, www.unipi.gr, www.uom.gr, www.econ.uoa.gr, www.panteion.gr, www.econ.auth.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης