Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1236/18.9.1998 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Τράπεζας Εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1236/18.9.1998
Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Τράπεζας Εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της


ΠΟΛ.1236/18.9.1998 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1106987/4677/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α1

ΠΟΛ.: 1236

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της τράπεζας εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της.

1. Με το Ν.2380/1996 (ΦΕΚ 38/Α'/7.3.1996) κυρώθηκε η συμφωνία για την ίδρυση της "Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου", η οποία εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Ηρακλείου 47, 546 23, Θεσ/νίκη) και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

2. Με τα άρθρα 44 και 52 της παραπάνω συμφωνίας ορίζονται, αντίστοιχα, το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας, θεωρουμένης της Τράπεζας αυτής ως Διεθνούς Οργανισμού και των φορολογικών απαλλαγών που απολαμβάνει, οι οποίες θα καθορισθούν ακριβέστερα στη συμφωνία έδρας της Τράπεζας, η οποία
πρόκειται να κυρωθεί με νόμο.

3. Στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου (Ν.2380/1996) προβλέπεται η ρύθμιση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, των λεπτομερειών εφαρμογής των φορολογικών απαλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 52 της κυρούμενης, με το νόμο αυτό, ιδρυτικής συμφωνίας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μεταξύ των προβλεπομένων από το άρθρο 52 της συμφωνίας φορολογικών απαλλαγών, περιλαμβάνονται και απαλλαγές από ΦΠΑ, κατά την αγορά αγαθών από το εσωτερικό της χώρας και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και απαλλαγές κατά τη λήψη υπηρεσιών,
παρακαλούνται οι Φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης προς την Τράπεζα των απαλλαγών από ΦΠΑ (Τράπεζα, Υπουργείο Εξωτερικών, προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών) να εφαρμόζουν ανάλογα τη διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, που ορίζεται με τις ήδη εκδοθείσες υπ' αριθ. Π.7089/703/1986, 1143550/12177/
/ΠΟΛ.1285/1994 και 1010131/402/468/Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης