Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1234/15.9.1998 Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9, αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1234/15.9.1998
Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9, αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998

ΠΟΛ.1234/15.9.1998 Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9, αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1105029/1616/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1234

ΘΕΜΑ: Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 αρχικών και τροποποιητικών- συμπληρωματικών δηλώσεων οικον. έτους 1998.

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 1042676/716/ΠΟΛ.1101/Α0012/31.3.1998 και 1062059/1005/Α0012/διαταγών μας, σας στέλνουμε την παρούσα, με την οποία σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο αποστολής των Εντύπων Ε9, των αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998, προς επεξεργασία στο ΚΕΠΥΟ.

1. Τα αποσυσχετισθέντα Εντυπα Ε9 αρχικών και τροποποιητικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998, πρέπει να αποσταλούν σε χωριστά πακέτα ως εξής:

Δηλώσεις "ΜΕ ΑΦΜ" και Δηλώσεις "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ".

2. Τα πακέτα σε κάθε περίπτωση, θα είναι δεσμίδες των 100 Δηλώσεων. Η αρίθμηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1062059/1005/Α0012/διαταγή μας.

3. Κάθε πακέτο εξωτερικά θα αναγράφει:
α) Τον κωδικό της ΔΟΥ.
β) Οτι πρόκειται για Δηλώσεις Ε9, οικονομικού έτους 1998.
γ) Την κατηγορία ("ΜΕ ΑΦΜ" ή "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ").
δ) Τον ακριβή αριθμό των Εντύπων Ε9.

4. Κάθε αποστολή πακέτων των Εντύπων Ε9 θα συνοδεύεται απαραίτητα με διαβιβαστικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα των Εντύπων Ε9 ανά κατηγορία ("ΜΕ ΑΦΜ" ή "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ").

5. Τα πακέτα, θα τοποθετούνται σε σάκους διακίνησης, με εμφανή εξωτερική ένδειξη ότι περιέχουν μόνο Εντυπα Ε9 αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998.

6. Η αποστολή των παραπάνω εντύπων προς το ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30.9.1998. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να ολοκληρωθεί η αποστολή των υπόλοιπων Εντύπων Ε9 των αρχικών εκπροθέσμων Δηλώσεων ή των τροποποιητικών - συμπληρωματικών ή λανθασμένων κ.λπ. οικονομικού έτους 1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης