ΠΟΛ.1233/9.9.1998

Γνωστοποίηση της τιμής παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%, ελαιοκομικού έτους 1998-1999, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας στο παραγόμενο λάδιΣχόλια:


9 Σεπ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1102296/1207/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1233

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τιμής παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3% ελαιοκομικού έτους 1998-1999 για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας στο παραγόμενο λάδι.

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%. Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται, όπως και πριν, σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Για το ελαιοκομικό έτος 1998-1999, η τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) για το κοινό παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3% ανέρχεται, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, σε 610,936 δρχ. ανά κιλό, στην οποία αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 12,218 δρχ. (610,936 Χ 2% = 12,218).

Τα παραπάνω παρακαλούμε να ανακοινώσετε στους ελαιοτριβείς της Περιφέρειάς σας. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λπ. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. Σ.4309/159/1.12.1983 (εγκ. 19) διαταγή.Taxheaven.gr