ΠΟΛ.1232/10.9.1998

Αποστολή "Μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών" στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.Σχόλια:


10 Σεπ 1998

Taxheaven.gr


Αποστολή "Μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών" στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1102340/1589/Α0012/ΠΟΛ.1232/10.9.1998

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 4004985/179/Γ.Δ./27.7.1998 διαταγής της Υπηρεσίας μας και του ΚΕ.Π.Υ.Ο., σχετικά με την αποστολή του Εντύπου Ε3 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., σας γνωρίζουμε ότι τα Εντυπα Ε3, στα οποία είναι συμπληρωμένοι μόνο οι Πίνακες ΙΔ' και ΙΕ' ή μόνο ο Πίνακας ΙΕ', που αναφέρονται δηλαδή αποκλειστικά σε γεωργικά εισοδήματα, δεν θα αποστέλλονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για επεξεργασία.


Taxheaven.gr