ΠΟΛ.1231/7.9.1998

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεωνΣχόλια:


7 Σεπ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1101672/625/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1231

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 64 ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α'/27-8-98).

Με την υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/εγκύκλιο διαταγή μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις τις σχετικές με την απαλλαγή των αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στην ανάλυση της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, σχετικά με τον τετραπλασιασμό του ισχύοντος συντελεστή Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες, σας κάναμε γνωστό ότι η διάταξη αυτή επρόκειτο να αντικατασταθεί, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας.
Ηδη, με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών κ.λπ." που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/Α'/27.8.1998, από την οποία προκύπτει ότι:

α) Καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, με την οποία τετραπλασιάζεται ο ισχύων συντελεστής Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες. Για τις υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε στο χρονικό διάστημα ισχύος της διάταξης αυτής, θα διενεργείται οίκοθεν νέα εκκαθάριση και διαγραφή ή επιστροφή του επιπλέον βεβαιωθέντος ή καταβληθέντος, κατά περίπτωση, φόρου, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο διαδικασίας βρίσκονται οι υποθέσεις αυτές (εκκρεμείς στις ΔΟΥ ή στα Διοικητικά Δικαστήρια και περαιωμένες).

β) Προβλέπεται επιβολή Φ.Μ.Α. με μειωμένο συντελεστή στο μισό του ακεραίου που ισχύει (δηλαδή 4,5% ή 5,5%) κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων που πραγματοποιείται από Φυσικά Πρόσωπα αγρότες ή Νομικά Πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες, εφόσον αυτοί έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο απαλλαγής (σε στρέμματα ή αξία) με βάση τις διατάξεις του Ν.634/1977, όπως ισχύει. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/προαναφερθείσα εγκύκλιο διαταγή μας.


Taxheaven.gr